Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
dekan

Vedení fakulty se ujímá nově zvolený děkan, doc. Jiří Vojtěšek

Nového děkana má Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Stal se jím doc. Jiří Vojtěšek, který doposud na fakultě působil jako proděkan pro bakalářské a magisterské studium. Jiřího Vojtěška zvolil jednohlasně Akademický senát FAI a do funkce ho jmenoval rektor univerzity prof. Vladimír Sedlařík. Funkce se ujal dnes, tedy v pondělí 28. 3. 2022.

Nový děkan má několik cílů v oblasti pedagogiky nebo výzkumné oblasti. „Rád bych stabilizoval počty studentů na fakultě a zatraktivnil obory zaměřené na automatizaci a robotiku. V tvůrčí a výzkumné oblasti chci podpořit patenty a nepublikační výstupy aplikovaného výzkumu jako jsou například užitné a průmyslové vzory,“ říká nový děkan Jiří Vojtěšek.

Důležitá je podle nového děkana také podpora podávání žádostí o národní a mezinárodní granty a větší zapojení do dlouhodobých projektů. Neméně významná je také edukační a vědecká spolupráce se školami, firmami a organizacemi a rovněž podíl na tvorbě strategických dokumentů Zlína a Zlínského kraje v oblasti digitalizace.

Jiří Vojtěšek vystřídá dosavadního děkana doc. Milana Adámka, kterému končí funkční období. Fakulta aplikované informatiky má v současné době 1350 studentů a poskytuje obory zabývající se zejména informatikou, automatizací, robotikou a bezpečnostními technologiemi. Nabízí zázemí špičkově vybavených laboratoří ze všech výše uvedených oblastí. Lze zde studovat všechny stupně vysokoškolského studia.

Medailonek

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., *21. 4. 1979, absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty aplikované informatiky. Na FAI působím od roku 1997, nejdříve jako student magisterského studia (1997-2002), poté doktorského studia oboru Technická kybernetika (2002-2007). Habilitace v oboru Řízení strojů a zařízení v r. 2015. Od roku 2005 jako zaměstnanec na pozici odborného asistenta a poté jako docent na Ústavu řízení procesů. Od roku 2014 jsem dvě funkční období působil jako proděkan pro bakalářské a magisterské studium na FAI. V pedagogické oblasti se zabývám výukou předmětů z oblasti operačních systémů, počítačových sítí a Internetu. Odborná činnost je zaměřena na adaptivní řídicí systémy, modelování a simulaci technologických procesů, operační systémy a počítačové sítě. Ženatý, 3 děti (15, 12 a 9 let). Záliby – dobrovolný hasič, sport, cyklistika, příroda.

Rozhovor s novým děkanem je zveřejněn na FB fakulty.

Fakulty a součásti

Zavřít