Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
SOCCER utb

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se připojila k mezinárodnímu projektu SOCCER pro posílení kybernetické bezpečnosti

Zlín, 1.2.2024 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně oznámila své zapojení do významného mezinárodního projektu zaměřeného na zlepšení kybernetické bezpečnosti. Projekt, nazvaný SOCCER (Security Operation Center in the Central Europe Region), byl nedávno spuštěn a UTB se stala aktivním členem jeho konsorcia.

Kybernetická bezpečnost byla vždy prioritou UTB, a proto se univerzita rozhodla aktivně přispět k projektu SOCCER. Projekt je financován partnerskými organizacemi a získal spolufinancování z programu EU Digital Europe. Jeho hlavním cílem je posílit obranu akademického sektoru proti stále se zvyšujícím kybernetickým hrozbám.

Hlavním řešitelem projektu SOCCER je renomovaná polská univerzita AGH Krakow, a v České republice se na projektu podílí kromě UTB také Masarykova univerzita v Brně a sdružení CESNET.

Další aktivity projektu zahrnují:

  • Rozvoj SOC a jejich možností pro lepší monitorování, detekci a reakci na kybernetické útoky.
  • Podpora připravenosti SOC a proaktivní přístup akademických institucí ke kybernetickým hrozbám.
  • Vytvoření ekosystému pro sdílení informací o kybernetických hrozbách napříč akademickým sektorem ve střední a východní Evropě.
  • Tvorba nástroje SOC4Academia pro sdílení know-how o nasazení a fungování SOC.
  • Integrace a spolupráce s globálními entitami, včetně týmů pro reakci na incidenty v oblasti počítačové bezpečnosti.
  • Využití umělé inteligence a strojového učení pro inovace a zlepšení detekce škodlivých kybernetických aktivit.

Projekt SOCCER představuje významný krok směrem k posílení bezpečnosti v akademickém prostředí a ochraně kybernetického prostoru. UTB je hrdá, že může být aktivním partnerem v tomto inovativním a důležitém projektu.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít