Sekce S1: Aplikovaná informatika a SW aplikace


 1. Petr Jelínek  – UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
  • Vývoj mobilní aplikace pro sledování polohy vozů veřejné dopravy ve Zlínském kraji
 2. Bc. Martin Domanský – UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
  • Systém správy událostí aplikací
 3. Jakub Ciler (VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská) –
  • Vývoj aplikace pro klasifikaci míry postižení pacienta po přerušení lícního nervu

Sekce S2: Robotické systémy a HW aplikace


 1. Bc. Matej Krupčiak – UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
  • Návrh robotické ruky s využitím aditivní výroby
 2. Bc. Martin Juříček – VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  • Design and implementation of the robotic platform for an experimental laboratory task
 3. Tomáš Makyča – UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
  • Robotická ruka na platformě Arduino

Sekce S3: Automatické systémy řízení


 1. Bc. Martin Fujak – VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní
  • Řízení hydraulického pohonu pomocí PLC
 2. Bc. Jan Milata – VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní
  • Aplikace metody Model Based Design při řízení mechatronického systému
 3. Bc. Ladislav Rapan – VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní
  • Řízení nosníku pro vektorování tahu modelu rakety

Sekce S4: Měřicí, diagnostické a bezpečnostní systémy


 1. Bc. Jan Němec – UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
  • Systém pro sběr entropie z okolního elektromagnetického šumu
 2. Jan Zbořil – VUT v Brně, Fakulta informačních technologií
  • IoT Gateways Network Communication Analysis
 3. Bc. Pawel Knap – AGH University of Science and Technology
  • Intelligent Monitoring System for Roller Bearing Damage Detection

Sekce SŠ: Tvůrčí činnost studentů středních škol


 1. Marek Matulík – Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
  • Vážicí zařízení pro včelí úly na RPi
 2. Adam ŽluvaStřední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
  • 3D Hra v Unity
 3. Lukáš Zambal – Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
  • SimsonUnit