Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Setkání bývalých pracovníků

Setkání bývalých zaměstnanců FAI a UTB

Dne 11.11.2022 proběhlo na Fakultě aplikované informatiky setkání bývalých zaměstnanců FAI a UTB. Setkání se konalo po odmlce způsobené pandemií COVID-19 a slavilo velký úspěch mezi účastníky.

Profesor Vašek zahájil setkání přivítáním všech v přednáškové místnosti na FAI. Součástí události byla prezentace aktuálního stavu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jednotlivých součástí, prohlídka laboratoří, vzpomínková akce a slavnostní večeře. Hlavními organizátory akce byli doc. Ing. Jan Kunovský, CSc. a prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Fakulty a součásti

Zavřít