Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Jmenování profesorem

Prezident Zeman jmenoval dva nové profesory z řad FAI

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval profesory dva docenty z FAI. Prvním z nich je čerstvě jmenovaný rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., a druhým pak doc. Ing. Roman Śenkeřík, Ph.D.

Oba byli dne 19. prosince 2022 slavnostně jmenováni profesory. Prof. Adámek pro obor Řízení strojů a procesů, Prof. Šenkeřík pro obor Informatika. Slavnostní ceremoniál jmenování a předání dekretů novým profesorům se uskutečnil ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

Nejvyšší akademický titul udělil prof. Adámkovi prezident republiky Miloš Zeman na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a prof. Šenkeříkovi na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Oba byli jmenováni profesory ke 29. listopadu 2022

Blahopřejeme!

Zdroj fotografií: MŠMT

Fakulty a součásti

Zavřít