Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Rektor UTB

Prezident dnes jmenoval novým rektorem zlínské univerzity doc. Milana Adámka

Prezident republiky Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval nového rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Mgr. Milana Adámka, Ph.D., dosavadního proděkana Fakulty aplikované informatiky. Milana Adámka zvolil akademický senát na svém zasedání v září.

„Osobně si mého zvolení do funkce rektora velmi vážím, je to pro mě závazek pokračovat dál ve strategickém rozvoji univerzity, která nese jméno a odkaz Tomáše Bati. Nebude to jednoduchý úkol, obzvláště v dnešní, ekonomicky náročné, době. Věřím však, že zúročím mé zkušenosti z vedení Fakulty aplikované informatiky v předchozích obdobích a že se nám společnou prací všech zaměstnanců univerzity povede posunout univerzitu zase o kus dopředu, a to v oblasti pedagogické, výzkumné i ve velmi důležité, tzv. 3. roli univerzity. Počítám s tím, že funkce rektora bude vyžadovat velké osobní nasazení a na tuto výzvu se těším,“ uvedl dnes doc. Milan Adámek.

Doc. Milan Adámek absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium v oboru experimentální fyzika, později tříletý obor zaměřený na informatiku. Před 25 lety se stal vědeckopedagogickým pracovníkem na zlínské Fakultě technologické, která byla tehdy jednou z fakult Vysokého učení technického v Brně. Po vzniku Fakulty aplikované informatiky byl proděkanem, od roku 2010 ředitelem nově založeného Ústavu bezpečnostního inženýrství. Poté byl dvě volební období děkanem. Doc. Milan Adámek se ujme nové funkce 15. prosince 2022.

Foto: Hana Brožová, Pražský hrad

Fakulty a součásti

Zavřít