Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Předzápisy Zápisy

Předběžné zápisy předmětů a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2022/2023

Kroužkový předzápis – kombinovaná forma studia 

Každý student kombinované formy studia je povinen zúčastnit se předzápisu pro akademický rok 2022/2023.

Kroužkový předzápis pro akademický rok 2022/2023 bude pro studenty kombinované formy studia probíhat po přihlášení do systému přes webové rozhraní na adrese https://stag.utb.cz/portal/ pod volbou „Moje studium – Kroužkový předzápis“. Způsob přihlašování do Portálu IS/STAG (uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.

Kroužkový předzápis do akademického roku 2022/2023 bude probíhat na FAI v období:

 • pro zimní semestr:   2. 9. 2022 7:00 hodin – 11. 9. 2022 23:59 hodin,
 • pro letní semestr: 13. 1. 2023 7:00 hodin – 22. 1. 2023 23:59 hodin.

V rámci předzápisu si student zapíše všechny předměty, které bude studovat v nadcházejícím semestru akademického roku 2022/2023, tedy:

 • předměty, které doposud neukončil, a mají rozvrh v nadcházejícím semestru,
 • předměty povinné i povinně volitelné (vč. následující úrovně cizího jazyka),
 • zvolené předměty z bloku nepovinně volitelných předmětů.

Každý student se při předzápisu řídí studijním plánem svého oboru. Studijní plány jsou dostupné na internetových stránkách FAI.

Kroužkový předzápis – prezenční forma studia

Každý student prezenční formy studia je povinen zúčastnit se kroužkového předzápisu pro akademický rok 2022/2023.

Kroužkový předzápis pro akademický rok 2022/2023 bude pro studenty prezenční formy studia probíhat po přihlášení do systému přes webové rozhraní na https://stag.utb.cz/portal/ pod volbou „Moje studium – Kroužkový předzápis“. Způsob přihlašování do Portálu IS/STAG (uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.

Kroužkový předzápis do akademického roku 2022/2023 bude probíhat na FAI v období:

 • bakalářské i navazující magisterské studium:
  pro zimní semestr:    2. 9. 2022 9:00 hodin – 5. 9. 2022 21:00 hodin,
  pro letní semestr:    13. 1. 2023 9:00 hodin – 16. 1. 2023 21:00 hodin.

Student si zvolí jeden kroužek. Zápisem tohoto kroužku se automaticky zapíší všechny jeho rozvrhové akce.

Předzápis sportovních aktivit – prezenční forma studia

Předzápis sportovních aktivit pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia, prezenční formy studia, proběhne současně s ostatními fakultami v období:

 • pro zimní semestr:     9. 9. 2022 7:00 – 11. 9. 2022 23:59 hodin,
 • pro letní semestr:  20. 1. 2023 7:00 – 22. 1. 2023 23:59 hodin.

V tomto období si studenti mohou doplnit i ostatní předměty: cizí jazyky, volitelné předměty a předměty nesplněné z předchozího ročníku.

Elektronický zápis do vyšších ročníků

Zápis do vyšších ročníků (netýká se prvního ročníku) do akademického roku 2022/2023 se uskuteční v období od 1. 9. 2022 12:00 hodin do 17. 9. 2022 23:59 hodin pouze přes webové rozhraní z adresy: https://stag.utb.cz/portal/ (po přihlášení). Pro studenty je povinný a plně nahrazuje osobní účast studenta u zápisu či zápis v zastoupení.

Přihlášení studenta do systému a provedení zápisu je akt jednorázový, který není možno opakovat. Jeho provedení ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem bude kontrolováno studijním oddělením, které údaje vytiskne na zápisovém listu. Potvrzení o studiu na akademický rok 2022/2023 bude studentovi vydáno až po zápisu do akademického roku.

Zápis do akademického roku 2022/2023 bude umožněn pouze těm studentům, kteří na základě svých uzavřených studijních výsledků za akademický rok 2021/2022 splnili podmínky pro postup do vyššího ročníku (v Rozhodnutí děkana RD/15/22).

Doporučujeme podrobně pročíst pokyny v Rozhodnutí děkana RD/15/22

Fakulty a součásti

Zavřít