Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Předzápisy Zápisy

Předběžné zápisy předmětů a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020

Předzápis – kombinovaná forma studia 

Každý student kombinované formy studia je povinen zúčastnit se předzápisu pro akademický rok 2019/2020.

Předzápis pro akademický rok 2019/2020 bude pro studenty kombinované formy studia probíhat po přihlášení do systému přes webové rozhraní na adrese https://stag.utb.cz/portal/ pod volbou „Moje studium – Předzápis“. Způsob přihlašování do Portálu IS/STAG (uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.

Předzápis do akademického roku 2019/2020 bude probíhat na FAI v období:

 • pro zimní semestr:  19. 8. 2019 7:00 hodin – 25. 8. 2019 23:59 hodin,
 • pro letní semestr: 10. 1. 2020 7:00 hodin – 16. 1. 2020 23:59 hodin.

V rámci předzápisu si student zapíše všechny předměty, které bude studovat v nadcházejícím semestru akademického roku 2019/2020, tedy:

 • předměty, které doposud neukončil, a mají rozvrh v nadcházejícím semestru,
 • předměty povinné i povinně volitelné (vč. následující úrovně cizího jazyka),
 • zvolené předměty z bloku nepovinně volitelných předmětů.

Každý student se při předzápisu řídí studijním plánem svého oboru. Studijní plány jsou dostupné na internetových stránkách FAI.

Kroužkový předzápis – prezenční forma studia

Každý student prezenční formy studia je povinen zúčastnit se kroužkového předzápisu pro akademický rok 2019/2020.

Kroužkový předzápis pro akademický rok 2019/2020 bude pro studenty prezenční formy studia probíhat po přihlášení do systému přes webové rozhraní na https://stag.utb.cz/portal/ pod volbou „Moje studium – Kroužkový předzápis“. Způsob přihlašování do Portálu IS/STAG (uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.

Kroužkový předzápis do akademického roku 2019/2020 bude probíhat na FAI v období:

 • bakalářské studium:
  pro zimní semestr: 6. 9. 2019 9:00 hodin – 9. 9. 2019 21:00 hodin,
  pro letní semestr: 17. 1. 2020 9:00 hodin – 20. 1. 2020 21:00 hodin.
 • navazující magisterské studium:
  pro zimní semestr: 6. 9. 2019 11:00 hodin – 9. 9. 2019 21:00 hodin,
  pro letní semestr: 17. 1. 2020 11:00 hodin – 20. 1. 2020 21:00 hodin.

Student si zvolí jeden kroužek. Zápisem tohoto kroužku se automaticky zapíší všechny jeho rozvrhové akce.

Předzápis sportovních aktivit – prezenční forma studia

Předzápis sportovních aktivit pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia, prezenční formy studia, proběhne současně s ostatními fakultami v období:

 • pro zimní semestr:  13. 9. 2019 7:00 – 15. 9. 2019 23:59 hodin,
 • pro letní semestr:  24. 1. 2020 7:00 – 26. 1. 2020 23:59 hodin.

V tomto období si studenti mohou doplnit i ostatní předměty: cizí jazyky, volitelné předměty a předměty nesplněné z předchozího ročníku.

Doporučujeme podrobně pročíst pokyny v Rozhodnutí děkana RD/06/19

Fakulty a součásti

Zavřít