Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Promoce

Pozvánka na promoce studentů bakalářských a magisterských studijních programů

Promoce je slovo pocházející z latinského promotio – pro-moveo – postrčit, podpořit. Znanemá to slavnostní akt, při kterém jsou absolventům slavnostně předány diplomy k akademickým titulům. Je to slavnostní chvíle nejen pro studenty, ale zejména pro jejich blízké – rodiče, partnery, děti a přátelé. Tak jsou všichni srdečně zváni!!

Promoce bakalářského studijního programu Inženýrská informatika se budou konat v pondělí 15. července 2024 v Aule UTB ve Zlíně (budova U2), ulice Mostní 5139, podle následujícího rozpisu:

 1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního programu/oboru:
  Informační technologie v administrativě
  – prezenční studium
  Informační a řídicí technologie
  – prezenční studium
  – kombinované studium
  Inteligentní systémy s roboty
  – prezenční studium
  – kombinované studium
  Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci
  – prezenční studium
  – kombinované studium
  Sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek promoce v 9:00 h.


 2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  Bezpečnostní technologie, systémy a management
  – prezenční studium
  – kombinované studium
  Softwarové inženýrství
  – kombinované studium
  Sraz promujících a nácvik v 10:00 h., začátek promoce v 11:00 h.


 3. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  Softwarové inženýrství
  – prezenční studium
  – prezenční studium v anglickém jazyce
  Sraz promujících a nácvik v 12:00 h., začátek promoce v 13:00 h.

Promoce navazujících magisterských studijních programů se budou konat v úterý 16. července 2024 v Aule UTB ve Zlíně (budova U2) na Mostní ulici, podle následujícího rozpisu:

 1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
  – prezenční studium
  – kombinované studium
  Učitelství informatiky pro střední školy
  – prezenční studium
  Bezpečnostní technologie, systémy a management
  – prezenční studium
  – kombinované studium
  Sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek promoce v 9:00 h.


 2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  Informační technologie v českém i anglickém jazyce
  – prezenční studium
  – kombinované studium
  Sraz promujících a nácvik v 10:00 h., začátek promoce v 11:00 h.

Účast na nácviku je povinná, prosíme absolventy o včasný příchod.

Více informací najdete v Rozhodnutí děkana RD/07/24 a RD/08/24

Fakulty a součásti

Zavřít