Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
FAI Promoce

Promoce studentů bakalářských a magisterských studijních oborů – ZRUŠENO!

S velkou lítostí oznamujeme zrušení promocí absolventů bakalářských a magisterských oborů, které byly plánovány na pátek 9. 10. 2020.

K tomuto rozhodnutí jsme byli nuceni přistoupit na základě stanoviska Krajské hygienické stanice ve Zlíně ze dne 8. 10. 2020. Velmi se omlouváme za vzniklé problémy, které mohou vzniknout zejména zrušením promocí jeden den před jejich konáním. Bohužel v době výrazně zhoršující se epidemiologické situace musíme respektovat stanovisko KHS ve Zlíně.

Diplomy je možné si vyzvednout osobně na Studijním oddělení FAI v úředních hodinách.  Lze je vyzvednout i v termínu plánovaných promocí, tedy v pátek 9. 10 .2020. Další informace podají pracovnice Studijního oddělení FAI na emailu studium@fai.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít