UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
FAI Promoce

Pozvánka na promoce studentů bakalářských a magisterských studijních oborů

Promoce je slovo pocházející z latinského promotio – pro-moveo – postrčit, podpořit. Znanemá to slavnostní akt, při kterém jsou absolventům slavnostně předány diplomy k akademickým titulům. Je to slavnostní chvíle nejen pro studenty, ale zejména pro jejich blízké – rodiče, partnery, děti a přátelé. Tak jsou všichni srdečně zváni!!

Promoce bakalářských studijních oborů

V pondělí 8. července 2019 proběhnou v Kongresovém centru Zlín na nám. T.G.Masaryka 5556 promoce bakalářských oborů studijního programu Inženýrská informatika. Zde je seznam promočních skupin spolu s obory, které v těchto skupinách promují:

1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního oboru:
Informační technologie v administrativě – prezenční studium
Softwarové inženýrství – prezenční studium
Informační a řídicí technologie – prezenční studium

sraz promujících a nácvik v 8:30 h., začátek v 9:30 h.

2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního oboru:
Informační a řídicí technologie – kombinované studium
Inteligentní systémy s roboty – prezenční studium
Inteligentní systémy s roboty – kombinované studium
Bezpečnostní technologie, systémy a management –
prezenční studium
Bezpečnostní technologie, systémy a management –
kombinované studium

sraz promujících a nácvik v 11:00 h., začátek v 12:00 h.


Promoce magisterských studijních oborů

V úterý 9. července 2019 proběhnou v Kongresovém centru Zlín na nám. T.G.Masaryka 5556 promoce magisterských oborů studijního programu Inženýrská informatika. Zde je seznam promočních skupin spolu s obory, které v těchto skupinách promují:

1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního oboru:
Bezpečnostní technologie systémy a management – prezenční studium
Učitelství informatiky pro střední školy – prezenční studium
Počítačové a komunikační systémy – prezenční studium
Informační technologie – prezenční studium a kombinované studium
Automatické řízení a informatika – prezenční a kombinované studium
Integrované systémy v budovách – prezenční studium

sraz promujících a nácvik v 8:30 h., začátek v 9:30 h.

2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních oborů:
Bezpečnostní technologie systémy a management – kombinované studium

sraz promujících a nácvik v 11:00 h., začátek v 12:00 h.

Pro všechny absolventy je připraven i nácvik, aby samotné promoce proběhly bez potíží.

Více informací najdete v Rozhodnutí děkana RD/09/19 a RD/10/19.

Zavřít

Fakulty a součásti