Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Promoce

Na FAI proběhly promoce studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů

Promoce je slovo pocházející z latinského promotio – pro-moveo – postrčit, podpořit. Znanemá to slavnostní akt, při kterém jsou absolventům slavnostně předány diplomy k akademickým titulům. Je to slavnostní chvíle nejen pro studenty, ale zejména pro jejich blízké – rodiče, partnery, děti a přátelé.  Absolventi tento rok nepromovali v talárech UTB, ale ve společenském oděvu a společenské obuvi.

Promocí se ve čtyřech skupinách zúčastnilo osm desítek absolventů bakalářských programů (10 z loňska, kdy se promoce nekonaly), 92 inženýrů (19 z loňska) a nakonec ještě 11 absolventů Ph.D. studia.

Foto: Jan Salač a Aleš Komínek

Promoce bakalářských a magisterských studijních programů se konaly ve čtvrtek 15. července 2021 v Kongresovém centru Zlín na nám. T. G. Masaryka 5556, podle rozpisu:

Promoce bakalářských studijních programů

1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního oboru:
Informační technologie v administrativě – prezenční forma studia
Softwarové inženýrství – prezenční forma studia
Inteligentní systémy s roboty – prezenční a kombinovaná forma studia

2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního oboru:
Bezpečnostní technologie, systémy a management – prezenční a kombinovaná forma studia
Informační a řídicí technologie
– prezenční a kombinovaná forma studia

Promoce magisterských studijních oborů

3. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního oboru:
Bezpečnostní technologie systémy a management – prezenční a kombinovaná forma studia

4. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních oborů:
Učitelství informatiky pro střední školy – prezenční forma studia
Počítačové a komunikační systémy – prezenční forma studia
Informační technologie – prezenční a kombinovaná forma studia
Automatické řízení a informatika – kombinovaná forma studia
Integrované systémy v budovách – prezenční forma studia

ve velkém sále Kongresového centra Zlín.

Fakulty a součásti

Zavřít