Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Konference

Konference MLADÁ VĚDA 2020 – ODLOŽENÍ KONFERENCE!!!

Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem k epidemiologické situaci a z ní vyplývající nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje, rozhodnutí rektora UTB a dalších omezení jsme se po konzultaci se zástupci všech
zainteresovaných fakult (Zlín, Žilina, Ostrava) rozhodli konferenci MLADÁ VĚDA 2020 odložit, a to
pravděpodobně až na přelom zima/jaro roku 2021 (pravděpodobně březen, duben 2021).
On-line forma by nebyla pro takovou akci, jejichž cílem je rovněž osobní setkání účastníků, vhodná.

  1.  Vaše schválené přihlášky abstraktů zůstávají v platnosti.
  2.  Fakturace je zastavena.
  3. Termín pro zaslání příspěvků je posunut z 3.10 na 31. 10. 2020
  4. Organizační výbor následně, ještě před konáním konference zajistí jejich recenzní posudky a
    připraví jejich uveřejnění.

O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

S pozdravem

jménem organizačního výboru

Ing. Jan Valouch, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Ústav bezpečnostního inženýrství
ředitel

Ve Zlíně dne 1. 10. 2020

 

Fakulty a součásti

Zavřít