Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Imatrikulace

Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia

Na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně se bude konat v pátek 27. října 2023 slavnostní Imatrikulace studentů 1.ročníku bakalářského studia.

Imatrikulace je tradiční slavnostní obřad, kterým je student přijatý do akademické obce univerzity složením slavnostního imatrikulačního slibu. Studenti se při této akci většinou poprvé setkají s členy vedení fakulty, oděnými do slavnostních talárů s insigniemi, slibují na hůl pedela a zažijí tu „zvláštní“ slavnostní atmosféru.
I když se uchazeč oficiálně stává studentem už samotným zápisem do studia, aktem imatrikulace je slavnostně přijat do akademické obce, ve které bude několik dalších let působit a také ji reprezentovat.

Složením akademického slibu při zahájení studia se stávají zapsaní studenti členy akademické obce fakulty.

Bližší informace o průběhu imatrikulace přineseme později.

Z důvodu slavnostní Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia, vyhlašuje děkan Fakulty aplikované informatiky v pátek 27.10.2023 (od 7:00 do 10:00 pro KS a od 7:00 do 12:00 pro PS) děkanské volno.

 

Fakulty a součásti

Zavřít