Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Girls Day

Girls Day na FAI

Zlín 13. 4. 2023 – Krajská hospodářská komora Zlínského kraje společně s Fakultou aplikované informatiky Univerzity T. Bati ve Zlíně (FAI) a softwarovou firmou Edhouse s.r.o. uspořádala úspěšnou akci nazvanou Girls Day, která se zaměřila na podporu studentek středních škol v oblasti vědy a technických profesí.

Tato výjimečná akce byla inspirovaná mezinárodní iniciativou vzniklou na půdě OSN a jejím cílem bylo podpořit dívky a ženy v oblasti vědy a techniky. Akce se zúčastnilo téměř padesát studentek gymnázií a obchodní akademie z celého Zlínského kraje.

„Jsme rádi, že jsme mohli akci hostit v prostorách FAI a představit zájemkyním význam technologií v dnešním světě. Posluchačky si mohly poslechnout zajímavé prezentace zaměstnankyň FAI a prohlédnout technologické zázemí s výkladem. Věříme, že tato událost poskytne studentkám nové poznatky, zkušenosti a motivaci pro další kroky v kariéře v oblasti IT,“ uvedl před začátkem programu děkan Jiří Vojtěšek.

Vstupní ceremoniál nezůstal bez významného hosta, radní Zlínského kraje, paní Zuzana Fišerová, která přivítala studentky na půdě fakulty. Vyzvala je k odmítnutí genderových stereotypů a zdůraznila, jak důležité je zvýšit zastoupení žen nejen ve vědě, ale také v oblasti řízení a politiky. Podle paní radní je zvýšení zastoupení žen klíčové pro společnost jako celek a může vést k celkovému posunu světa vpřed.

Studentky se mohly těšit na bohatý program, který zahrnoval představení studijních oborů, letních kurzů, nabídky studia v zahraničí a aktivit spojených s kulturním a sportovním vyžitím ve Zlíně. Vědkyně z FAI a odbornice v oblasti IT z Edhouse s.r.o. sdílely s posluchačkami cenné zkušenosti z vlastní profesní dráhy, která je přivedla na zajímavé pracovní pozice v akademické nebo komerční sféře. Odpolední část programu zahrnovala prezentaci zástupců společnosti Edhouse s.r.o. o projektech, na kterých právě pracují, s důrazem na principy, na nichž tyto projekty fungují, a také představení konkrétních pracovních pozic v IT či příležitostí spolupráce pro studenty. Nechyběla ani exkurze do laboratoří FAI a ukázky pracovišť v Edhouse s.r.o., aby si studentky mohly na vlastní oči prohlédnout, jak vypadá práce v praxi.

Nabitý program umožnil studentkám alespoň krátce nahlédnout do pozoruhodného světa vědy a informačních technologií, který je plný kreativity, inovací a zajímavých osobností. Snahou bylo ukázat, že technické obory nemusí být pouze výsadou mužů, ale stejně tak nabízejí i ženám mnoho příležitostí k zajímavé kariéře.

Girls Day pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje každoročně v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903).

Fakulty a součásti

Zavřít