Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
CIPRE 2023

Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně se podílí na přípravě a organizaci mezinárodní konference CIPRE 2023

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se aktivně podílí na přípravě a organizaci prestižní mezinárodní konference CIPRE 2023. Tato významná událost se bude konat v říjnu tohoto roku v Praze, přesněji v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Konference je spolupořádána International Association of CIP Professionals, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO.

Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe (CIPRE) je renomovaná mezinárodní konference, kterou pořádá International Association of Critical Infrastructure Protection Professionals (IACIPP). Cílem konference je zkoumat a řešit otázky ochrany kritické infrastruktury a posílení její odolnosti. V rámci této události se odborníci z celé Evropy setkají ve dnech 3. – 5. října a budou prezentovat své poznatky a zkušenosti.

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je hrdým spolupořadatelem této konference. Zástupcem fakulty v oblasti kritické infrastruktury je doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. Program konference bude rozdělen do šesti tematických sekcí, které se zaměřují na sektory jako Power & Energy, Government, Defence & Space, Communications, CBRNE, Transport a Informační technologie. Každá sekce bude hostit přední odborníky z různých oblastí, kteří představí své výzkumy, inovace a osvědčené postupy.

Účast na této mezinárodní konferenci představuje jedinečnou příležitost pro odborníky v oblasti kritické infrastruktury a její ochrany. Bude to platforma, která umožní sdílet poznatky a navazovat nová partnerství. Konference CIPRE 2023 představuje nejen fórum pro prezentaci aktuálních výzkumných prací a projektů, ale také prostředí pro diskusi o budoucnosti ochrany kritické infrastruktury a výzvách, které s sebou přináší moderní svět.

„Těšíme se na účast předních odborníků z různých zemí a věříme, že tato konference přispěje k dalšímu rozvoji a zlepšování ochrany kritické infrastruktury nejen v Evropě, ale i po celém světě,“ říká docent Martin Hromada.

Fakulty a součásti

Zavřít