Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
2. kolo Bc. Mgr. přijímačky

FAI vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů pro rok 2019/20

Přijímací řízení do bakalářského studia

V bakalářském, tříletém, studiu nabízíme studijní obory:

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou bakalářské práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Bc.

Přijímání do bakalářského studia pro akademický rok 2019/20 se řídí Směrnicí děkana SD/04/18 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020.

 • Termín podání přihlášek: do 8. 9. 2019
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 340 Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Přijímací zkouška je pro všechny obory prominuta
 • Termín přijímacího řízení: bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení, kterou studenti obdrží elektronicky.

Pro akademický rok 2019/2020 jsou plánovány následující maximální počty přijímaných do jednotlivých oborů a forem studia za obě kola přijímacího řízení:

OborPočet přijímaných
Softwarové inženýrství170
Informační a řídicí technologie, Bezpečnostní technologie, systémy a management, Inteligentní systémy s roboty a studijní obor Informační technologie v administrativě330

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Přijímací řízení do magisterského studia

V magisterském, dvouletém, studiu nabízíme studijní obory:

Magisterské studium je opět zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou diplomové práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Ing.

Přijímání do magisterského studia pro akademický rok 2019/20 se řídí Směrnicí děkana SD/05/18 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2019/2020.

 • Termín podání přihlášek: do 8. 9. 2019
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 340,- Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Přijímací zkoušky jsou pro všechny studijní programy prominuty.
 • Termín přijímacího řízení (zápisu do studia): 12. 9. 2019.

Počet přijatých studentů je 300 celkem za všechny studijní obory a obě kola přijímacího řízení.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít