Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Erasmus

Erasmus+ doplňkové výběrové řízení pro studenty na LS 2020/2021

Ve čtvrtek 15.10. 2020 od 13 hodin se online prostřednictvím platformy MS Teams uskuteční doplňkové výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ a Freemovers pro letní semestr akademického rok 2020/2021.

Partnerské univerzity pro studijní pobyty Erasmus+ si můžete vybírat pouze z tohoto seznamu: https://fai.utb.cz/o-fakulte/mezinarodni-vztahy/partnerske-instituce/erasmus/

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v ČR proběhne výběrové řízení online formou přes MS Teams. Zájemci se ve čtvrtek ve 13 hodin mohou připojit k týmu s názvem FAI_vyberove_rizeni_eramus. Přístupový kód do teamu Vám přišel/přijde do mailu, případně je na vyžádání u paní Krištofové, viz. níže.

Zájemci zároveň zašlou e-mailem vyplněnou přihlášku (formulář naleznete zde) a motivační dopis v anglickém jazyce v rozsahu cca ½ A4 do čtvrtka 15.10. 2020 do 12 hodin paní Monice Krištofové, Dis. na kristofova@utb.cz


Fakulty a součásti

Zavřít