Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
volba kandidáta na rektora

Akademický senát UTB zvolil kandidátem na jmenování rektorem doc. Adámka, emeritního děkana FAI

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes na svém zasedání volil kandidáta na jmenování rektorem. V tajné volbě byl přesvědčivou většinou hlasů zvolen doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D, dosavadní proděkan a emeritní děkan Fakulty aplikované informatiky.

„Chtěl bych, aby univerzita měla deset tisíc studentů, kteří by byli uplatnitelní v praxi a také na zahraničním trhu. Přál bych si, abychom se stali mezinárodní univerzitou, měli hodně zahraničních studentů a abychom byli úspěšní rovněž na vědeckém poli,“ uvedl doc. Milan Adámek.

„Přeji panu doc. Adámkovi hodně zdaru a univerzitě přeji, aby pod jeho vedením vzkvétala,“ řekl rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Nového rektora UTB jmenuje na návrh Akademického senátu UTB prezident republiky.

Fakulty a součásti

Zavřít