UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Aktuality a akce

FAI soutěž videospot

Soutěž o NEJ videospot o fakultě

Soutěž na zpracování tříminutového klipu, který má ukázat fakultu jako atraktivní vzdělávací instituci a vzbudit v uchazečích zájem o studium. Účastnit se mohou pouze studenti FAI. Termín pro podání přihlášek do 31. 1. 2019, termín pro dodání spotu do 31. 3. 2019 na odd. zahraničních vztahů a propagace, prezentace všech spotů a vyhlášení výherce během dubna 2019.Videa ohodnotí odborná porota, každý spot obdrží finanční odměnu ve výši 1 tisíc korun a 3 nejlepší klipy obdrží odměnu ve výši 3, 5 a 7 tisíc korun, videa pak  fakulta použije při prezentacích na veletrzích, dnech otevřených dveří, na webových stránkách, facebooku, youtube. Klipy by neměly obsahovat jen výčet záběrů, ale také nápad, příběh či emoce. Porota si vyhrazuje právo klipy ze soutěže vyřadit.Technická specifikace a další podmínky pro klip:Rozlišení videa Full HD (1920 x 1080 pixelů). Použití standardních kodeků DivX, XviD, H264(AVC), H265(HEVC) u videa a MP3, PCM (další..)  u zvuku. Použití kontejnerů AVI, MPEG, MOV, MKV nebo MP4. Datový tok minimálně 2.5 Mbps (u AVI a MPEG min. 3 Mbps). Video může obsahovat obecné záběry na osoby (v posluchárně, před budovou, na sportovišti). Při detailech je potřeba souhlas osoby v záběru se zveřejněním (v souladu s GDPR J). Audio ke klipu je potřeba použít takové, na které nejsou autorská práva (existují databanky na Internetu) nebo takové, kde autor souhlasí s použitím, pokud bude na konci uveden v titulcích. Odevzdáním soutěžního klipu student souhlasí s následným využitím klipu fakultou pro nekomerční účely (webová prezentace, Den otevřených dveří, propagační výjezdy, apod.) Se studentem bude sepsána licenční smlouva, ve které uděluje licenci k použití jím vytvořeného klipu k nekomerčnímu použití fakultou v souladu s § 60, odst. 1, zákona č. 121/2001 Sb. (Autorský zákon).S příspěvky se pak obracejte e-mailem, telefonicky nebo osobně  (kancelář U51/608) u:Mgr. Dagmar SklenaříkováUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Referentka propagace a vnějších vztahůtel: +420 576 035 214 email: dsklenarikova@utb.cz |web: www.utb.cz/fai adresa: Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Detail článku
Erasmus Freemovers Výběrko

Výběrové řízení na Erasmus na letní semestr

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+ a Freemovers

cyklistika FAI FAME kurzy sport utb září

Sportovní kurzy září

Přijměte pozvání za cyklistikou a sportem do přírody v termínu 27. 9. – 29. 9. 2018

Změna úředních hodin studijního oddělení a provoz Areálové studovny v letních měsících

Seznamovák utb

Seznamovák Univerzity Tomáše Bati 2018

Předání Ceny děkana nejlepší praktické maturitní práci

jazyk C programování přípravka

Letní programátorská přípravka 2018

Chcete studovat IT na VŠ, ale programování je pro vás španělskou vesnicí? Máme pro vás řešení!

FAI magisterké přihlášky

FAI vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do magisterských studijních oborů pro rok 2018/19

ISIC

Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC

Zavřít

Fakulty a součásti