Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality a akce

Promoce

Pozvánka na promoce studentů bakalářských a magisterských studijních programů

Promoce je slovo pocházející z latinského promotio - pro-moveo - postrčit, podpořit. Znanemá to slavnostní akt, při kterém jsou absolventům slavnostně předány diplomy k akademickým titulům. Je to slavnostní chvíle nejen pro studenty, ale zejména pro jejich blízké - rodiče, partnery, děti a přátelé. Tak jsou všichni srdečně zváni!!Promoce bakalářského studijního programu Inženýrská informatika se budou konat ve čtvrtek 7. července 2022 v Aule UTB ve Zlíně (budova U2), ulice Mostní 5139, podle následujícího rozpisu:promoční skupina - promováni budou absolventi studijního oboru:Softwarové inženýrství (příjmení začínající A - L)Sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek v 9:30 h. promoční skupina - promováni budou absolventi studijních oborů:Softwarové inženýrství (příjmení začínající M - Z) Informační a řídicí technologieSraz promujících a nácvik v 11:30 h., začátek v 13:00 h. promoční skupina - promováni budou absolventi studijních oborů:Bezpečnostní technologie, systémy a management Informační technologie v administrativě Inteligentní systémy s robotySraz promujících a nácvik v 14:00 h., začátek v 15:30 h.Promoce navazujících magisterských studijních programů se budou konat v pátek 8. července 2022 v Aule UTB ve Zlíně (budova U2) na Mostní ulici, podle následujícího rozpisu:promoční skupina - promováni budou absolventi studijních programů/oborů:Studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační technologie, studijní program Informační technologie, specializace Kybernetická bezpečnost a Softwarové inženýrství).Sraz promujících a nácvik v 8:30 h., začátek v 10:00 h. promoční skupina - promováni budou absolventi studijních programů/oborů:Studijní program Inženýrská informatika,studijní obor Bezpečnostní technologie, systémy a management, studijní obor Automatické řízení a informatika, studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy, studijní obor Počítačové a komunikační systémy,studijní program Bezpečnostní technologie, systémy a management, specializace Bezpečnostní management a Bezpečnostní technologie, studijní program Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0.Sraz promujících a nácvik v 12:00 h., začátek v 13:30 hPro všechny absolventy je připraven i nácvik, aby samotné promoce proběhly bez potíží.Více informací najdete v Rozhodnutí děkana RD/10/22 a RD/11/22

Detail článku
PhD Studium přijímačky

Přijímací zkouška do doktorských studijních programů pro ak. rok 2022/2023

Robogames

Soutěž Robogames 2022 na FAI UTB ve Zlíně

Areálová studovna Studijní oddělení

Provoz Studijního oddělení FAI a Areálové studovny o prázdninách

Bulletin Info Fai

Nové číslo Bulletinu Info FAI 27/2022

Studijní oddělení

Uzavření studijního oddělení v týdnu od 13.6.-17.6.2022

1. kolo Bc. Mgr. Ph.D. Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení do magisterského a doktorského studia se uzavírá 31. května 2022

Mapathon

Zlínský Missing Maps Mapathon na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně

EMC kurz

Kurz “Elektromagnetická kompatibilita pro průmyslovou praxi”

Zobrazit archiv

Fakulty a součásti

Zavřít