Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality a akce

coronavirus

Aktuální informace k výuce na FAI

Aktuální informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 naleznete na adrese www.utb.cz/koronavirus/. Postup při příznacích virového onemocnění:Informujte svého ošetřujícího lékaře a řiďte se jeho pokyny. Pokud vám nařídí lékař, nebo jiná státní autorita, pobyt doma, informujte o této skutečnosti na email covid@fai.utb.cz popř. na Studijním oddělení. Uveďte své jméno, studijní obor a ročník. Po návratu do školy se s vyučujícími dohodněte na individuálním řešení vaší nepřítomnosti na povinné výuce.Na této stránce budou zveřejněny aktuální informace k výuce v zimním semestru akademického roku 2020/21 na Fakultě aplikované informatiky. Důležité dokumentyRozhodnutí rektora č. 1/2021 – Dočasná omezení a přijatá opatření na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 a Rozhodnutí rektora č. 3/2021 doplňující RR/1/21 s platností od pondělí 15. 2. 2021. RD/02/21 - Dočasné omezení a organizace výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021 na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s platností od 26. 1. 2021Od pondělí 25.  1. 2021 platí: V návaznosti na vydaná aktuální Usnesení vlády ČR se až do odvolání zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, na účast na zkouškách a ověření studijních znalostí/povinností (zápočty, klasifikované zápočty), účastní-li se v jeden čas méně než 10 osob, účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob, účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník), O podmínkách pro získání zápočtu a formě zkoušení budou studenty informovat vyučující pomocí emailu, Moodle, popř. MS Teams.Informace k výuce v letním semestru 2020/21 Forma výuky v letním semestru závisí na aktuálních nařízeních Vlády ČR, MŠMT a rektora UTB.Pro výuku v prezenční formě studia platí:Veškeré přednášky budou probíhat po celou dobu letního semestru (8. 2. - 15. 5. 2021) pouze online. Cvičení i semináře prvních 8 týdnů letního semestru online (8. 2. - 2. 4. 2021). Následně bude rozhodnuto podle aktuální hodnoty indexu PES. V případě umožnění praktické výuky posledních ročníků ve 4. stupni PES a všech ročníků ve 3. stupni PES se za tyto praktická cvičení považuje taková výuka, v rámci které studenti provádí laboratorní a fyzickou práci v laboratoři. V případě online formy výuky je v platnosti mimořádný „Covidový“ rozvrh pro prezenční formu výuky. Časový plán výuky prezenčního studia je součástí přílohy č. 1 RD/02/21.Pro výuku v kombinované formě studia platí:Veškerá výuka po celou dobu letního semestru (5. 2. - 15. 5. 2021) bude probíhat online dle rozvrhu pro kombinované studium v IS/STAG. U výuky kombinovaných studentů bakalářského oboru BTSM na konzultačním středisku v Praze bude probíhat výuka dle rozvrhu kombinované formy studia ve Zlíně.Výuka sportovních aktivit Výuka sportovních aktivit je stále pozastavena, bližší informace k realizaci sportovních aktivit v letním semestru akademického roku 2020/21 naleznete v tomto dokumentu. Informace a rady k výuceInformace pro studenty prvních ročníků. Rady k on-line výuce Je možné realizovat fyzické zkoušení pro maximálně 10 osob včetně zkoušejícího.NOVINKA (24. 10. 2020) - Vzdálený přístup do Studovny FAIOd soboty 24. 10. 2020 je umožněn vzdálený přístup do Studovny FAI. Tento přístup je určen především pro ty případy, kdy studenti potřebují využít komerční software, který je nainstalován pouze na školních PC a nemůže být nabízen studentům na domácí použítí (Matlab, Witness apod.).Přístup do studovny je možný pouze po rezervaci místa v rezervačním systému - více na těchto stránkách(nutné přihlášení). Na těchto stránkách je také popsán postup a technické vybavení potřebné pro vzdálené připojení. Zde jsou závazná pravidla pro vzdálený přístup:Využívejte počítač pouze ke studijním účelům! K počítači můžete být připojeni pouze v době, kterou jste si rezervovali v on-line kalendáři. Vzdáleně můžete využívat počítač dle vytíženosti učebny, maximálně 10 hod./týden. Delší doba je možná pouze v případě volného času. Buďte ohleduplní k ostatním studentům, kteří také potřebují používat počítače. Využívejte jen doporučený software pro vzdálené připojení, jiné programy jsou zakázány! V případě problémů kontaktujte IT techniky na FAI výhradně přes email it@fai.utb.cz.Při nerespektování výše uvedených pravidel bude přístup studenta zablokován!Dále bude umožněn přístup také studentů vybraných předmětů během výuky cvičení - o tom budou informovat přímo vyučující daných předmětů.Situace se vyvíjí a je možné, že dojde k úpravě výše uvedených pravidel. Doporučujeme sledovat webové stránky fakulty. Informace o ubytování na kolejích UTB Koleje fungují v režimu reflektující nařízení vlády o pobytu studentů na kolejích, ti studenti, kterých se nová nařízení týkají se mohou vrátit na koleje při dodržování zvýšených hygienických opatření. Ostatním studentům bude umožněn návrat na koleje podle dalších nařízení vlády. Studenti ze Slovenska mohou pobývat na kolejích bez omezení, pouze doporučujeme zvážení pobytu na kolejích. Výše kolejného v listopadu ponížená o slevu se do konce měsíce nemění a to ani v případě návratu studenta zpět na kolej. Výše kolejného za měsíc prosinec zatím nebyla stanovena, není také zatím upřesněno koho by se případná sleva týkala. Informace pro studenty ze SR (aktualizace 5. 1. 2021) Co se týče vstupu do ČR, tak i v aktuálně platném Opatření MZ ČR od 5.1.2021 stále platí výjimka pro studenty/pendlery ze Slovenska, že nemusí vyplňovat Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) ani podstoupit PCR test na COVID, pokud pravidelně (tj. min. 1x týdne) cestují do ČR za účelem studia nebo práce (musí mít u sebe potvrzení ze školy, atd. – viz mé předchozí emaily) – viz dané opatření, bod I., odst. 2, písm. f. Při návratu zpět na Slovensko se řídí aktuálně platnou Vyhláškou (viz Riaditeľ (minv.sk)) vydanou 20.12.2020 – viz výklad rozcestnik_vyhlaska_hranice.pdf (uvzsr.sk), příp. TENTO ODKAZ. Tzn. studenti ze Slovenska vracející se zpět domů (na Slovensko) se musí při příjezdu prokázat negativním výsledkem RT-PCR anebo antigenním testem na COVID-19 ne starším 14 dní. Test může být udělaný i mimo území Slovenska.Formulář MV ČR - Potvrzení pro přeshraniční žáky a studentyDoporučujeme si informace ale pro jistotu vždy ověřit na příslušných institucích SR.Případné další dotazy zasílejte na email faq@fai.utb.cz.

Detail článku
Akademický senát FAI volby

Volby členů Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky pro funkční období 2021 – 2024 – výsledky

Show Off

ODVAŽ SE a přihlas se na SHOW-OFF

Den otevřených dveří

Virtuální Dny otevřených dveří

Takový byl Den otevřených oken na FAI

Erasmus

Erasmus+ výběrové řízení pro studenty

Studijní oddělení

Upozornění na změnu úředních hodin Studijního oddělení a provoz Areálové studovny v době Vánočních svátků

Bulletin Info Fai

Nové číslo Bulletinu Info FAI 24/2020

Noc vědců

Na Noc vědců zůstaňte doma a online

Zobrazit archiv

Fakulty a součásti

Zavřít