Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality a akce

Promoce

Pozvánka na promoce studentů bakalářských a magisterských studijních oborů

Promoce je slovo pocházející z latinského promotio - pro-moveo - postrčit, podpořit. Znanemá to slavnostní akt, při kterém jsou absolventům slavnostně předány diplomy k akademickým titulům. Je to slavnostní chvíle nejen pro studenty, ale zejména pro jejich blízké - rodiče, partnery, děti a přátelé. Tak jsou všichni srdečně zváni!! Promoce bakalářských a magisterských studijních programů se budou konat ve čtvrtek 15. července 2021 v Kongresovém centru Zlín na nám. T. G. Masaryka 5556, podle následujícího rozpisu: Promoce bakalářských studijních programů1. promoční skupina - promováni budou absolventi studijního oboru: Informační technologie v administrativě – prezenční forma studia Softwarové inženýrství – prezenční forma studia Inteligentní systémy s roboty – prezenční a kombinovaná forma studiasraz promujících a nácvik v 8:30 h., začátek v 9:15 h.2. promoční skupina - promováni budou absolventi studijního oboru: Bezpečnostní technologie, systémy a management – prezenční a kombinovaná forma studia Informační a řídicí technologie – prezenční a kombinovaná forma studiasraz promujících a nácvik v 10:15 h., začátek v 11:00 h.Promoce magisterských studijních oborů3. promoční skupina - promováni budou absolventi studijního oboru: Bezpečnostní technologie systémy a management – prezenční a kombinovaná forma studiasraz promujících a nácvik v 12:30 h., začátek v 13:15 h.4. promoční skupina - promováni budou absolventi studijních oborů: Učitelství informatiky pro střední školy – prezenční forma studia Počítačové a komunikační systémy – prezenční forma studia Informační technologie – prezenční a kombinovaná forma studia Automatické řízení a informatika – kombinovaná forma studia Integrované systémy v budovách – prezenční forma studiasraz promujících a nácvik v 14:15 h., začátek v 15:00 h. Pro všechny absolventy je připraven i nácvik, aby samotné promoce proběhly bez potíží. Nácvik průběhu ceremoniálu se koná v den promoce 15. července 2021, a to podle časového harmonogramu: • 8:30 h. – 1. promoční skupina, • 10:15 h. – 2. promoční skupina • 12:30 h. – 3. promoční skupina • 14:15 h. – 4. promoční skupina ve velkém sále Kongresového centra Zlín. Absolventi tento rok nepromují v talárech UTB. Je striktně vyžadován společenský oděv a společenská obuv. Každý účastník akce musí mít „ochranný prostředek dýchacích cest“. Je striktně vyžadován společenský oděv a společenská obuv. Mobilní telefony na pódiu i v hledišti musí být vypnuty. Fotografování a filmování lze objednat předem u profesionální služby, vlastní fotografování a filmování je povoleno jen z místa sezení. Absolventi, kteří se z vážných důvodů nezúčastní promoce, se musí písemně omluvit na studijním oddělení do 14. 7. 2021. Diplom si mohou převzít osobně po promocích v úředních hodinách na studijním oddělení FAI. Více informací najdete v Rozhodnutí děkana RD/15/21.

Detail článku
PhD Studium přijímačky

Přijímací zkouška do doktorského studijního programu pro ak. rok 2021/2022

FAI slaví 15 let

Patnácté výročí založení FAI

coronavirus

Aktuální informace k výuce na FAI

Blockchain

TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN NA FAI UTB? 😎

U13

Bezbariérová přístupnost budovy U13

STOČ

Studenti FAI úspěšně reprezentovali fakultu na 25. ročníku STOČ v Ostravě

Hodnocení výuky

Hodnocení výuky a vzdělávacího prostředí

Studijní oddělení

Zrušení úředních hodin studijního oddělení – od 10. března 2021

Zobrazit archiv

Fakulty a součásti

Zavřít