UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Aktuality a akce

FAI magisterké přihlášky

FAI vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do magisterských studijních oborů pro rok 2018/19

Přijímací řízení do magisterského studiaV magisterském, dvouletém, studiu nabízíme studijní obory:Informační technologie (IT) – v prezenční i kombinované formě, Automatické řízení a informatika (AŘI) – v prezenční i kombinované formě, Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM) – v prezenční i kombinované formě, Učitelství informatiky pro střední školy (UI) – v prezenční formě, Počítačové a komunikační systémy (PKS) – v prezenční i kombinované formě, Integrované systémy v budovách (ISB) – v prezenční formě, možno studovat v českém i anglickém jazyce.Magisterské studium je opět zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou diplomové práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Ing.Přijímání do magisterského studia pro akademický rok 2018/19 se řídí Směrnicí děkana SD/04/17 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019.Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2018 Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz Administrativní poplatek: 490,- Kč Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba). Termín přijímacích zkoušek: 21. - 22. 6. 2018 (dle oboru) Přijímací zkouška: přijímací test, délka maximálně 60 min, maximum 50 bodů, minimum 20 bodů Přijímací test: test ze standardní problematiky obsažené v učebních osnovách bakalářských oborů příbuzných oboru z přihlášky uchazečeV případě, že se ke studiu na některý studijní obor nepřihlásí dostatečný počet uchazečů, může děkan přihlášeným uchazečům hlásícím se na takový obor písemnou zkoušku prominout. V takovém případě může přijímací komise uchazeči, který neabsolvoval v rámci svého předešlého studia obor příbuzný, předepsat až tři rozdílové předměty, které je uchazeč v rámci svého studia povinen absolvovat.Pro akademický rok 2018/2019 jsou plánovány následující maximální počty přijímaných do jednotlivých oborů a forem studia:Forma studia – prezenčníObor Počet přijímanýchAutomatické řízení a informatika 20Bezpečnostní technologie, systémy a management 40*Integrované systémy v budovách 20Informační technologie 20Počítačové a komunikační systémy 20Učitelství informatiky pro střední školy 20Forma studia – kombinovanáObor Počet přijímanýchAutomatické řízení a informatika 20Bezpečnostní technologie, systémy a management 80*Informační technologie 40Počítačové a komunikační systémy 20* U oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management je možnost studovat ve formě dvou zaměření: zaměření technické, zaměření manažerské.U prezenční formy studia budou přijaty dvě třetiny uchazečů do zaměření, o které bude větší zájem a jedna třetina uchazečů do zaměření s menším zájmem.U kombinované formy studia bude uchazečem preferované zaměření respektováno za podmínky, že u obou zaměření bude splněn minimální počet 10 přijatých. Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici. Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte referentky Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai.utb.cz.

Detail článku
ISIC

Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC

Prestižní soutěž IT SPY startuje: Devátý ročník opět hledá nejlepší diplomové práce

Autoři diplomových prací z českých i slovenských univerzit se mohou hlásit do devátého ročníku prestižní soutěže IT SPY. Ta každoročně vybírá ty nejlepší IT projekty v oboru IT, které na akademické půdě vznikly.

BP/DP Promoce SZZ

Státní závěrečné zkoušky a promoce na FAI

Zlín – 13. května 2018 – V těchto dnech se chystají stovky studentů na státní závěrečné zkoušky na některé ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). A je tomu tak i v případě studentů FAI. Na začátku července si pak úspěšní absolventi převezmou během slavnostních promocí diplomy.

jazyk C programování přípravka

Letní programátorská přípravka 2018

Chcete studovat IT na VŠ, ale programování je pro vás španělskou vesnicí? Máme pro vás řešení!

CENA EDWARDS: AUTOR NEJINOVATIVNĚJŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZÍSKÁ 20 000 KORUN

doktorské FAI přihlášky přijímačky

FAI vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do doktorských studijních oborů pro rok 2018/19

FAI Film Festival

FAI se s UTB aktivně zapojí do festivalového programu

Zlín – 9. května 2018 – Univerzita Tomáše Bati se od 25. 5. do 2. 6. 2018 opět stane významným partnerem Zlín Film Festivalu, jehož 58. ročník se bude v těchto dnech konat ve Zlíně. Jako každoročně se studenti napříč fakultami aktivně zapojí do programu tohoto filmového svátku.

International Festival na UTB

Zavřít

Fakulty a součásti