UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Řešené projekty

Přehled projektů řešených pracovníky Ústavu informatiky a umělé inteligence za posledních 5 let

Sedmý rámcový projekt EU – PROMOEVO – FP7-2007-SME-1(řešitel za CZ prof. Zelinka, hlavní koordinátor projektu – ISRI, UK, 2007 – trvá)

Výzkumný záměr MSM7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů(hl. řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., 2005 – trvá)

Výzkumný záměr MSM 7088352101 Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů, výzkumná skupina Systémy řízení pro zpracování makromolekulárních kompozitů(hl. řešitel prof. Ing. Petr Sáha, CSc., zodp. řešitel za výzkumnou skupinu prof. Ing. Petr Dostál, CSc., 2005 – trvá)

Národní program výzkumu II – 2C06007 Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace (25% finanční podíl – UNIS, a. s. Brno)(hl. řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., 2006 – trvá)

Fond rozvoje CESNET – 351/2009 Měřící pracoviště s bezpečným vzdáleným přístupem pro výzkum a vývoj aplikací a protokolů WLAN 802.11(odpovědný řešitel Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., 2010)

Projekt mobility výzkumných pracovníků ČR-Polsko MEB051024 Information logistics of transport, production and storing systems(hl. řešitel doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., 2010 – trvá)

NAEP Leonardo da Vinci 502092-LLP-1-2009-SK-ERASMUS-EMHE Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering(řešitel za CZ doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., 2009 – trvá)

GAČR – 102/09/1680 Evoluční návrh řídicích algoritmů(řešitel prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D., 2009 – trvá)

GAČR – 102/06/1132 Softcomputingové metody v řízení(řešitel prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D., 2006-2008)

GAČR – 101/06/0920 Vývoj a využití algoritmů vyšší úrovně pro řízení teplárenských soustav jako nástroje pro snižování cen energií a zlepšování životního prostředí(řešitel prof. Ing. Balátě Jaroslav, DrSc., 2006 – 2008)

MŠMT – FRVŠ – č.2039/A b – Laboratoř paralelních výpočtů(spoluřešitel prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D., 2007)

Evropský projekt iCamp IST-2005-027168(spoluřešitel Ing. Tomáš Dulík Tomáš, Ph.D., 2006 – 2008)

5. Rámcový program EU č. G1RD-CT-2002-00772 RTD: Radial environmentally sustainable tannery operation by resource management – RESTORM(odpovědný řešitel prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., 2001 – 2006)

Aktuálně řešené projekty

OP VaVpI ED2.1.00/03.0089 Centrum bezpečnostních,informačních apokročilých technologií (CEBIA-Tech) (řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek,CSc.)

Uvedený přehled uvádí pouze projekty, jejichž hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli za skupinu byli pracovníci ústavu.

Zavřít

Fakulty a součásti