Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
EMC kurz

Kurz “Elektromagnetická kompatibilita pro průmyslovou praxi”

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a
Rohde & Schwarz Praha, s.r.o.

pořádají kurz

Elektromagnetická kompatibilita pro průmyslovou praxi.

Tento kurz se zabývá elektromagnetickou kompatibilitou v průmyslu. Je zaměřen na širší potenciální skupinu zájemců z praxe (konstruktéři elektronických zařízení, pracovníci provádějící zkoušky, vývojoví pracovníci, řízení kvality apod.).

  • V kurzu jsou představeny základy EMC, které vychází z praktických potřeb průmyslových technologií nebo se vyskytují v běžné konstrukční praxi (přednášející ze Škoda Auto a.s.) a návrhy obvodových řešení specifických požadavků EMC (přednášející z FEKT VUT Brno).
  • Kurz je doplněn příklady z řady reálných praktických měření, které jsme v uplynulých letech (2006 až dosud) na Ústavu elektroniky a měření FAI UTB Zlín prováděli. Jedná se zejména měření z oblasti EMI a EMS a měření z oblasti týkající ochrany před elektrostatickým nábojem (ESD).
  • Účastníci kurzu budou seznámeni s nejnovější technikou fy Rohde & Schwarz.
  • Účastníci kurzu projdou laboratorními cvičeními, proto je jejich počet limitován možnostmi semianechoické haly a dalšími laboratořemi.
  • Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát o absolvování kurzu a studijní materiály v elektronické formě.

Termín:           10. 10. 2022 (pondělí) – 13. 10. 2022 (čtvrtek)

Místo:             Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Počet účastníků kurzu:  12

10. 10. 2022 (pondělí)

9:00-9:20                  Registrace
9:20-9:30                  Zahájení kurzu
9:30-12:00                1. Úvod do EMC, rušivé signály, vazby, omezování rušení
12:00-13:00                oběd
13:00-14:30                2. Normalizace a standardizace v EMC
14:30-15:00                přestávka na kávu
15:00-16:30                3. Techniky počítačové simulace v laboratoři EMC

11. 10. 2022 (úterý)
8:30-10:00                4. Měření rušivých signálů (EMI), předcertifikace
10:00-10:30                přestávka na kávu
10:30-12:00                5. Elektromagnetická odolnost (EMS) a její testování
12:00-13:00                oběd
13:00-14:30                6. Materiály používané v EMC
14:30-15:00                přestávka na kávu
15:00-16:30                7. Práce v laboratoři EMC

12. 10. 2022 (středa)

8:30-10:00               8. Pokročilá měřicí technika pro EMC (Rohde&Schwarz)
10:00-10:30                přestávka na kávu
10:30-12:00                9. Pokročilá měřicí technika pro EMC (Rohde&Schwarz)
12:00-13:00                oběd
13:00-14:30                10. Ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD)
14:30-15:00                přestávka na kávu
15:00-16:30                11. Zkoušky EMC v automobilovém průmyslu

13. 10. 2022 (čtvrtek)
8:30-10:00              12. Problematika odrušovacích filtrů
10:00-10:30               přestávka na kávu
10:30-12:00                13. Návrh elektronických systémů z pohledu EMC
12:00-13:00                oběd
13:00-13:40                14. Zhodnocení kurzu a předání certifikátu o absolvování
14:40-14:50                Ukončení kurzu

Cena kurzu je 13 600,- Kč/osobu bez DPH, což zahrnuje náklady související s průběhem kurzu, studijní materiály, zabezpečení laboratorních úloh, 4x oběd a denní občerstvení v průběhu kurzu.
Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami.

kontakt:
buchtova@utb.cz    tel. 576 032 037,
Eva Buchtová, sekretariát Ústavu elektroniky a měření

kresalek@utb.cz     tel. 576 032 036, +420 724 646 716

Semianechoická komora SAC 3 plus fy Franconia

Vektorový obvodový analyzátor do 325 GHz

Fakulty a součásti

Zavřít