Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Magisterské studium Učitelství pro ZŠ a SŠ

Spuštění přihlášek do magisterského programu Učitelství informatiky pro základní a střední školy

Fakulta aplikované informatiky znovu otevírá studijní program zaměřený na vzdělávání informatiky na středních školách, tentokrát s rozšířeným záběrem na základní školy a zdůrazněním potřeby kvalifikovaných pedagogů v oblasti digitální gramotnosti. Spuštěním přihlášek na magisterský studijní program Učitelství informatiky pro základní a střední školy se nabízí studentům jedinečná příležitost stát se nositeli moderních vzdělávacích metod v digitálním světě.

Do 31. května 2024 mají zájemci možnost podat přihlášku a vstoupit do programu, který je navržen tak, aby poskytoval komplexní vzdělání a praxi potřebnou pro úspěšnou kariéru v oblasti vzdělávání i mimo ni. Se zahájením nového akademického roku se studenti připraví na svou roli jako učitelé informatiky a výpočetní techniky, správci počítačových sítí, designéři a programátoři webových stránek či manažeři IT bezpečnosti.

Program studia je koncipován tak, aby poskytoval nejen hlubší znalosti v oboru informatiky, ale také pedagogické dovednosti nezbytné pro efektivní výuku. Předměty jako “Úvod do učitelské profese”, “Didaktika informatiky”, “Psychologie pro učitele” a “Softwarová podpora výuky” poskytnou studentům široký pohled na problematiku vzdělávání a jeho technologické aspekty.

Absolvování tohoto programu neomezuje pouze možnosti uplatnění ve vzdělávání, ale rozšiřuje pole možností na oblasti jako správa informačních systémů, systémového programování nebo tvorba multimediálních aplikací.

Nabídka tohoto magisterského programu je reakcí na rostoucí potřebu kvalifikovaných učitelů informatiky a odborníků v oblasti informačních technologií. Zájemci o tuto kariéru jsou vítáni podat přihlášku a stát se součástí nové generace učitelů, kteří budou formovat digitální budoucnost.

Fakulty a součásti

Zavřít