Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
STOČ

Soutěž STOČ 2020 na FAI

Dne 23. dubna 2020 měl v prostorách Fakulty strojní VŠB TU Ostrava proběhnout již 25. ročník mezinárodní soutěže „Studentské tvůrčí a odborné činnosti – STOČ“. V organizaci této soutěže se pravidelně střídá Fakulta aplikované informatiky UTB a Fakulta strojní VŠB TU Ostrava. Z důvodu opatření v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 byl bohužel letošní ročník soutěže zrušen.

Pro studenty Fakulty aplikované informatiky, kteří působili v akademickém roce 2019/20 v roli „pomvěda“ bylo umožněno zúčastnit se alespoň interního kola této soutěže, které proběhlo v prostorách fakulty dne 22. června 2020. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 11 soutěžních prací, z toho 5 prací studentů bakalářského stupně studia a 6 prací navazujícího magisterského stupně studia. Soutěžilo se ve dvou odborných sekcích – „Softwarové aplikace“ a „Aplikovaná informatika“. Členy odborné komise zaujala vysoká kvalita všech příspěvků včetně vysoké úrovně verbální prezentace. V každé sekci byly oceněny diplomy, drobnými upomínkovými předměty a mimořádným stipendiem tři studenti, kteří svými výkony nejvíce zaujaly odbornou komisi.

V sekci „Softwarové aplikace“ se z vítězství radoval Jan Kincl s prací „Analýza mobilního malwaru pro Android OS“, druhé místo obsadil Filip Vabroušek s prací na téma „Implementace mobilní aplikace pro iOS pomocí SwiftUI“ a na třetím místě se umístil Aleš Horák, který vytvořil a implementoval softwarový modul pro „Vizualizaci ekonomických ukazatelů tryskacích strojů“.

V sekci „Aplikovaná informatika“ pak vystoupal na nejvyšší stupínek student Mikuláš Kozubík, který upoutal odbornou komisi s prací na téma „Výukový model vědecké kalkulačky“. Na druhém místě se umístila práce Davida Falešníka prezentující „Historickou vizualizaci hradu Starý Světlov z první poloviny 14. století“. Ocenění za třetí místo si pak odnesl Matěj Jan Kolář s prací na téma „Tvorba programovatelného transportního kufru pro automatizaci budov“. Studenti, kteří nevystoupali na pomyslné stupně vítězů neodešli také s prázdnou.

Vzhledem k aktivnímu přístupu k řešení a vysoké úrovni všech prací bylo všem účastníkům soutěže navrženo vyplatit mimořádné stipendium ve výši 8 tis. Kč.

Věříme, že vysokou úroveň prací potvrdí naši studenti v příštím roce při odloženém 25. ročníku soutěže STOČ, a to i v konkurenci studentů z jiných univerzit.

Fakulty a součásti

Zavřít