Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Přednášky odborníků

Přednáška externích odborníků

V úterý 1.11.2022 hostila Fakulta aplikované informatiky ve Zlíně externí odborníky z praxe, a to konkrétně z právní sféry. V rámci přednášky z předmětu Právní řád I. své příspěvky přednesli

  • JUDr. Lukáš Rezek (reprezentující Advokátní kancelář Petráš & Rezek s.r.o.), jehož příspěvek se věnoval problematice “Tipů pro začínající podnikatele aneb, jak začít?“.
  • Mgr. Jakub Miklas (reprezentující Magistrát města Olomouce) s příspěvkem “Právo a IT ve vybraných profesích“.
  • kpt. Mgr. Jan Sedláček, MPA (reprezentující Posádkové velitelství Praha Armády ČR) s prezentací na téma: “Řízení o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby“.

Studenti i akademičtí pracovníci měli možnost se seznámit s praktickými poznatky odborníků a zároveň vést diskuzi na přednášená témata. Přednáška měla hojnou účast a vyvolala mezi studenty i pedagogickým sborem kladné ohlasy.

Jedná se o pilotní akci ze série přednášek s externími odborníky s cílem prohloubit odborné znalosti studentů v příbuzných právních oborech. Studenty čeká v dalším semestru pokračování akce a rovněž se studenti mohou v rámci popularizace práva těšit na odbornou exkurzi na soudu.

Fakulty a součásti

Zavřít