UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Předání Ceny děkana nejlepší praktické maturitní práci

Ve čtvrtek 7. června 2018 proběhlo na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, která je fakultní školou Fakulty aplikované informatiky slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům oboru Mechatronik elektrotechnik. Tohoto předávání se zúčastnil také proděkan pro bakalářské a magisterské studium doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., který předal v zastoupení pana děkana Cenu děkana za nejlepší praktickou maturitní práci. Toto předání je jedno z dalších akcí společné spolupráce mezi Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod a Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zavřít

Fakulty a součásti