Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Promoce

Pozvánka na promoce studentů bakalářských a magisterských studijních programů

Promoce je slovo pocházející z latinského promotio – pro-moveo – postrčit, podpořit. Znanemá to slavnostní akt, při kterém jsou absolventům slavnostně předány diplomy k akademickým titulům. Je to slavnostní chvíle nejen pro studenty, ale zejména pro jejich blízké – rodiče, partnery, děti a přátelé. Tak jsou všichni srdečně zváni!!

Promoce bakalářského studijního programu Inženýrská informatika se budou konat ve čtvrtek 7. července 2022 v Aule UTB ve Zlíně (budova U2), ulice Mostní 5139, podle následujícího rozpisu:

 1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního oboru:
  • Softwarové inženýrství (příjmení začínající A – L)

  Sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek v 9:30 h.

 2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních oborů:
  • Softwarové inženýrství (příjmení začínající M – Z)
  • Informační a řídicí technologie

  Sraz promujících a nácvik v 11:30 h., začátek v 13:00 h.

 3. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních oborů:
  • Bezpečnostní technologie, systémy a management
  • Informační technologie v administrativě
  • Inteligentní systémy s roboty

  Sraz promujících a nácvik v 14:00 h., začátek v 15:30 h.

Promoce navazujících magisterských studijních programů se budou konat v pátek 8. července 2022 v Aule UTB ve Zlíně (budova U2) na Mostní ulici, podle následujícího rozpisu:

 1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  • Studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační technologie,
  • studijní program Informační technologie, specializace Kybernetická bezpečnost a
   Softwarové inženýrství).

  Sraz promujících a nácvik v 8:30 h., začátek v 10:00 h.

 2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  • Studijní program Inženýrská informatika,
   • studijní obor Bezpečnostní technologie, systémy a management,
   • studijní obor Automatické řízení a informatika,
   • studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy,
   • studijní obor Počítačové a komunikační systémy,
  • studijní program Bezpečnostní technologie, systémy a management, specializace Bezpečnostní management a Bezpečnostní technologie,
  • studijní program Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0.

Sraz promujících a nácvik v 12:00 h., začátek v 13:30 h

Pro všechny absolventy je připraven i nácvik, aby samotné promoce proběhly bez potíží.

Více informací najdete v Rozhodnutí děkana RD/10/22 a RD/11/22

Fakulty a součásti

Zavřít