Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Promoce

Pozvánka na promoce studentů bakalářských a magisterských studijních programů

Promoce je slovo pocházející z latinského promotio – pro-moveo – postrčit, podpořit. Znanemá to slavnostní akt, při kterém jsou absolventům slavnostně předány diplomy k akademickým titulům. Je to slavnostní chvíle nejen pro studenty, ale zejména pro jejich blízké – rodiče, partnery, děti a přátelé. Tak jsou všichni srdečně zváni!!

Promoce bakalářského studijního programu Inženýrská informatika se budou konat ve pátek 7. července 2023 v Aule UTB ve Zlíně (budova U2), ulice Mostní 5139, podle následujícího rozpisu:

 1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijního programu/oboru:
  • Softwarové inženýrství
   – prezenční studium

   Sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek v 9:00 h.


 2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  • Bezpečnostní technologie, systémy a management
   – prezenční studium
   – kombinované studium
  • Informační a řídicí technologie
   – prezenční studium
   – kombinované studium
  • Inteligentní systémy s roboty
   – kombinované studium
  • Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci
   – prezenční studium
   – kombinované studium

   Sraz promujících a nácvik v 10:00 h., začátek v 11:00 h.


 3. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  • Informační technologie v administrativě
   – prezenční studium
  • Softwarové inženýrství
   – kombinované studium
   – prezenční studium v anglickém jazyce

   Sraz promujících a nácvik ve 12:00 h., začátek ve 13:00 h.


Promoce navazujících magisterských studijních programů se budou konat v sobotu 8. července 2023 v Aule UTB ve Zlíně (budova U2) na Mostní ulici, podle následujícího rozpisu:

 1. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  • Bezpečnostní technologie, systémy a management
   – prezenční studium
   – kombinované studium
  • Učitelství informatiky pro střední školy
   – prezenční studium
  • Počítačové a komunikační systémy
   – kombinované studium

   Sraz promujících a nácvik v 8:00 h., začátek v 9:00 h.


 2. promoční skupina – promováni budou absolventi studijních programů/oborů:
  • Informační technologie v českém i anglickém jazyce
   – prezenční studium
   – kombinované studium
  • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
   – prezenční studium
   – kombinované studium

   Sraz promujících a nácvik v 10:00 h., začátek v 11:00 h


Účast na nácviku je povinná, prosíme absolventy o včasný příchod.

Více informací najdete v Rozhodnutí děkana RD/08/23 a RD/09/23

Fakulty a součásti

Zavřít