Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

FAI má novou profesorku, prezident Petr Pavel jmenoval Zuzanu Komínkovou Oplatkovou

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval profesorkou doc. Ing. Zuzanu Komínkovou Oplatkovou, Ph.D. z FAI. Slavnostní předání dekretu se uskutečnilo v úterý 12. prosince 2023 v Praze.

Prof. Komínková Oplatková zasvětila veškerý dosavadní profesní život Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně. Po vystudování gymnázia v Otrokovicích, byla přijata k magisterkému studiu na Fakultě technologické, VUT v Brně a v roce 2003 promovala na inženýrku. V roce 2008 se povedlo paní profesorce obhájit disertační práci v oboru Technická kybernetika na FAI.
O pět let později úspěšně splnila všechny podmínky na FIT, VUT v Brně a stala se docentkou pro obor Výpočetní technika a Informatika.

Před rokem zahájila Vědecká rada FAI řízení ke jmenování profesorem a nyní, ke 29. listopadu, byla Zuzana Komínková Oplatková jmenována profesorkou pro obor Aplikovaná informatika na domácí Alma Mater, tedy Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně. Slavnostní předání dekretů novým 72 profesorům se uskutečnilo ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

Blahopřejeme!

Fakulty a součásti

Zavřít