Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Děkanské volno

Děkanské volno v pondělí 14.11.2022 v důsledku havárie vody!!!

Z důvodu mimořádné havárie vody v budovách U51, U52, U53, U54 a U56 v pondělí dne 14. 11. 2022 děkan Fakulty aplikované informatiky vyhlašuje

DĚKANSKÉ VOLNO
v čase 8:00 – 14:00 hod.

V uvedenou dobu se ruší rozvrhovaná výuka, termíny zkoušek a konzultační hodiny
akademických pracovníků – viz RD/20/22.  

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., v. r.
děkan FAI

Fakulty a součásti

Zavřít