Tomas Bata University in Zlín

Departmental R&D Activities

The Department of Mathematics

Research Areas

Research and development activities of the Departmental staff are primarily focused on the following areas:

  • differential equations
  • differential geometry
  • universal algebra and theory of unions
  • numerical mathematics / finite element method (FEM)
  • statistics

Projects Undertaken

Projekt FRVŠ MŠMT, č. 504, Inovace předmětu Matematika II o funkcích více proměnných webovou prezentací s grafikou i animacemi a využitím pro univerzity s inženýrskými obory  (Innovation in Mathematics II subject on the functions of several variables by web presentation with graphics and animations and the use for the universities with engineering branches), (zodpovědný řešitel RNDr. Miloslav Fialka, CSc., 2012)

Projekt VG20112014067, Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury (Evaluation system of resilience of nodes and nets in selected areas of critical infrastructure.), (spolu řešitel doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc., 2012/2014)

Faculties and departments

Close