UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Akademický senát utb volby

Výsledky voleb zástupců FAI do AS UTB pro funkční období 2019 – 2022

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS UTB

vyhlásil volby do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2019 – 2022.

Volby zástupců Fakulty aplikované informatiky proběhnou ve dnech 14. – 15. února 2019.

Ve volbách budou zvoleni čtyři zástupci akademických pracovníků a dva zástupci studentů v souladu s Volebním řádem AS UTB.


Vyhlášení voleb zástupců FAI do AS UTB pro funkční období 2019 – 2022

Organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb zástupců FAI do AS UTB pro funkční období 2019 – 2022

Návrhový lístek

Seznam oprávněných voličů ke kontrole – Akademičtí pracovníci – dostupné jen pro zaměstnance FAI – po přihlášení

Seznam oprávněných voličů ke kontrole – Studenti – dostupné jen pro studenty a zaměstnance FAI – po přihlášení

Kandidátní listina akademických pracovníků

Kandidátní listina studentů

Představení kandidátů a jejich vize

Výsledky voleb volebního obvodu akademických pracovníků

Výsledky voleb volebního obvodu studentů

Zavřít

Fakulty a součásti