UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Oborová rada DSP

Složení oborové rady DSP „Inženýrská informatika“

Členové oborové rady doktorského studijního programu „Inženýrská informatika“ jsou jmenováni na období 1.10. 2018 – 30. 6. 2022

Předseda

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

profesor TEL:+420 576 035 257 Mobil:+420 606 777 276 E-mail: prokop@utb.cz Kancelář:U51/209

Interní členové

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: adamek@utb.cz Kancelář:U51/611

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 199 Mobil:+420 724 646 717 E-mail: gazdos@utb.cz Kancelář:U51/513

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: chramcov@utb.cz Kancelář:U51/609

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 241 Mobil:+420 724 434 554 E-mail: janacova@utb.cz Kancelář:U51/703

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Profesor TEL:+420 576 035 376 Mobil:+420 606 777 234 E-mail: jasek@utb.cz Kancelář:U51/512

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

docent TEL:+420 576 035 253 Mobil:+420 724 646 716 E-mail: kresalek@utb.cz Kancelář:U51/809

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 198 Mobil:+420 734 862 989 E-mail: kubalcik@utb.cz Kancelář:U51/516

doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.

docent TEL:+420 576 035 248 E-mail: lukas@utb.cz Kancelář:U51/710

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

docent TEL:+420 576 035 011 E-mail: prokopova@utb.cz Kancelář:U51/824

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 189 E-mail: senkerik@utb.cz Kancelář:U51/509

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: vasek@utb.cz Kancelář:U51/713

prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 273 E-mail: vlcek@utb.cz Kancelář:U51/810

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: vojtesek@utb.cz Kancelář:U51/615

Externí členové

  • doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
   Katedra řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
  • prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
   Ústav informatiky, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
  • prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
   Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng.
   Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
  • doc. Dr. Ing. Otto Fučík
   Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  • prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
   Katedra mikroelektroniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
  • prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
   Katedra bezpečnostného manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žilině
  • prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
   Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky, Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach
  • prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
   Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
   Katedra ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
   Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
  • prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
   Ústav ochrany obyvatelstva, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
   Katedra automatizační techniky a řízení,  Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
   Katedra automatizační techniky a řízení,  Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zavřít

Fakulty a součásti