Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
CERN Studentské programy

Studentské programy CERN

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na tento rok uvolnilo prostředky, které umožňují spolufinancovat působení českých studentů na studentských stážích v CERN. Jedná se konkrétně o programy tzv. technického studenta, doktorského studenta a studenta v administrativě. Více informací o těchto programech najdete na následujících webových stránkách:
https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/2019/12/prihlasky-do-studentskych-programu-cern-predkladejte-do-25-brezna-2020/

případně také přímo na stránkách CERN:

https://careers.cern/students

Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s CERN větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů CERN. O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to např. v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty tzv. „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika, tlumočnictví apod.

Doktorský program CERN umožňuje studentům převážně technických oborů pracovat v CERN na své dizertační práci. O stáž se mohou ucházet studenti působící v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Délka trvání stáže je od 6 do 36 měsíců.

Technický program CERN je určen pro studenty bakalářského a magisterského stupně. O stáž se mohou ucházet studenti působící v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Délka trvání stáže je od 4 do 12 měsíců. Do programu je každoročně vybíráno na 120 studentů.

Administrativní program CERN se zaměřuje na studenty ekonomických a humanitních oborů, jakými jsou právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika apod. Délka trvání stáže je od 2 do 12 měsíců.

Aktuální termín pro podávání přihlášek do studentských programů CERN je stanoven na 25. března 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách CERN v odkazech výše, popř. kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na adrese ondrej.novak@msmt.cz.

Stáže jsou ze strany CERN placené ve výši od 3 300 CHF měsíčně.

Fakulty a součásti

Zavřít