Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabízené obory

Mgr. – Učitelství informatiky pro střední školy

Chcete předávat své znalosti dalším lidem? Zvyšte počítačovou gramotnost mladé generace jako učitel na střední nebo základní škole. Během studia si nejen prohloubíte znalosti z oboru informatika, ale osvojíte si i vědomosti a dovednosti potřebné pro kvalitní výuku. Vše si vyzkoušíte během pedagogické praxe na školách. Předměty jsou zpracovány mezioborově, aby vám poskytly ucelený pohled na didaktické i výchovné problémy, se kterými se můžete na školách setkat. Absolvování oboru nevylučuje ani uplatnění mimo oblast školství. Můžete pracovat jako odborníci v oblastech počítačových sítí, systémového programování, tvorby www stránek atp.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Úvod do učitelské profese
 • Didaktika informatiky
 • Sociální komunikace
 • Řešení výchovných situací
 • Pedagogicko-psychologické poradenství
 • Softwarová podpora výuky
 • Technologie www
 • Provoz počítačových sítí
 • Multimédia
 • Bezpečnost informačních systémů

Studijní plán

forma studia: prezenční

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Učitel informatiky a výpočetní techniky na základní/střední škole
 • Správce počítačové sítě organizace
 • Designer a programátor WWW stránek
 • Správce informačního systému organizace
 • Manažer IT bezpečnosti

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít