Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabízené obory

Mgr. – Počítačové a komunikační systémy

V tomto oboru se mísí výpočetní a sdělovací systémy do jednoho celku. Propojením těchto systémů je pak umožněno přirozené a mobilní začlenění výpočetní techniky do reálného světa a možnost zpracování pohyblivého obrazu a vícekanálového zvuku pro komunikaci. Během studia budete pracovat s možnostmi využití nových elektronických a optických záznamových médií pro archivaci a se zpracováním obrazových sekvencí a zvukových záznamů. V předmětech zabývajících se sdělovací technikou se můžete těšit na téma digitalizace zvukových a obrazových signálů a jejich různé varianty zpracování vedoucí ke zvýšení rychlosti přenosu. V oboru se také setkáte s rozšířením počítačů do oblasti multimédií, kde prodělávají velmi dynamický rozvoj.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Hradlová pole
 • Teorie spolehlivosti
 • Telekomunikační systémy
 • Teorie zpracování dat
 • Mobilní technologie
 • Datová bezpečnost
 • Digitální komunikace
 • Standardizace v komunikacích
 • Technika počítačů a komunikací
 • Pokročilé architektury procesorů

Studijní plány

forma studia: prezenční, kombinovaná

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Správa komunikačních systémů
 • Správa počítačových sítí
 • Odborník v oblasti počítačového hardwaru
 • Projektant informačních a komunikačních systémů

Fakulty a součásti

Zavřít