Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabízené programy a obory

Ph.D. – Bezpečnostní technologie, systémy a management

Tento obor navazuje tematicky na magisterský obor Bezpečnostní technologie, systémy a management.

Předkládaný doktorský studijní program si klade za cíl vychovávat vysoce kvalifikované odborníky pro vědeckou kariéru v bezpečnostních profesích na akademické úrovni (VŠ, AV), ve státní správě a v subjektech zabývajících se bezpečností, ochranou obyvatelstva, bezpečnostními technologiemi ochrany informačních systémů a budov. Studium je jednoznačně orientováno akademicky, na samostatnou analýzu složitých problémů, práci s aktuálním stavem poznání, tvorbu nových metod, konceptů a řešení, jejich ověřování a prezentaci zejména odborné veřejnosti.

Absolvent doktorského studijního programu Bezpečnostní technologie, systémy a management získá teoretické znalosti v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií na úrovni současného světového stavu. Znalosti získá zejména z oblastí:

  • forenzních technik
  • elektroniky v bezpečnostních technologiích a EMC
  • kyberbezpečnosti
  • umělé inteligenci a zpracování multimediálních dat
  • ochraně kritické infrastruktury a měkkých cílů
  • systémového inženýrství
  • bezpečnostního managementu.

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

Absolvent se naučí kromě vyhledávání a průběžného sledování vědeckých poznatků sám nové vědecké výsledky vytvářet a publikovat na mezinárodní úrovni. Bude schopen kriticky posoudit výsledky vědecké nebo jiné vysoce kvalifikované odborné práce, včetně vlastních výsledků. Bude umět používat správné metody vědecké práce, včetně dodržování etických přístupů při zacházení s vědeckými výsledky. Bude schopen nově vyvinuté vědecké metody, postupy a nástroje uplatnit při řešení konkrétních problémů. Získá významné praktické zkušenosti v práci na vědeckých projektech a bude se aktivně účastnit i jejich přípravy a podávání. Zároveň získá i pedagogické zkušenosti, zkušenosti s prezentací odborných výsledků, naučí se o nich kvalifikovaně diskutovat, především v anglickém jazyce.

Fakulty a součásti

Zavřít