Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabízené obory

Mgr. – Integrované systémy v budovách

V dnešní době je nutné zabezpečit budovy proti krádeži, požáru nebo jiné pohromě. Víte jak na to moderním způsobem? Nejen to se dozvíte při studiu tohoto oboru. Zabezpečení se naučíte navrhovat nejen pro nové, ale rovněž pro existující stavby. V současnosti jsou budovy vybavovány energetickými, informačními a bezpečnostními systémy, které jsou navzájem propojeny a řízeny centrálně. Ve většině případů jsou ale systémy vázány na dodavatele a je problematické je jednoduše modifikovat. Pro budoucí práci vám proto přijdou vhod nejen teoretické a praktické poznatky, ale i projekční a experimentální dovednosti. Absolventi oboru mohou najít uplatnění ve výzkumných a výrobních organizacích, ve správě integrovaných budov a v oboru informačních technologií.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Technika prostředí budov
 • Elektrotechnika v budovách
 • Mechanické zábranné systémy
 • Elektronické bezpečnostní systémy
 • Požární bezpečnost staveb
 • Technické měření v technice prostředí
 • Systémy techniky prostředí
 • Management budov

Studijní plán

forma studia: prezenční

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Projektant informačních a řídicích systémů v budovách
 • Správce složitých komplexů budov
 • Projektant v konzultačních a inženýrských organizacích

Fakulty a součásti

Zavřít