UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Nabízené obory

Bc. – Informační a řídicí technologie

Oddejte se matematice, informatice a fyzice a získané znalosti vám pomohou ovládnout svět programů a aplikací. Získáte praktické dovednosti v oblasti programování, databázových systémů, výpočetní a automatizační techniky nebo kódování. Dotknete se počítačové grafiky nebo prozkoumáte, z čeho všeho se počítač skládá. Po získání bakalářského titulu můžete na tento obor navázat studiem magisterských oborů zaměřených na informační technologie.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Teorie programů
 • Programování
 • Algoritmizace úloh
 • Operační systémy
 • Kryptologie
 • Počítačová grafika
 • Java, technologie www
 • Architektura počítačů
 • Instrumentace a měření
 • Teorie systémů
 • Programování mikropočítačů
 • Programovatelné automaty

Studijní plány
forma studia: prezenční, kombinovaná

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Programátor aplikačního software
 • Správce databází
 • Správce sítí
 • Průmyslová automatizace (PLC automaty, mikropočítačové aplikace)
 • Řízení technologických procesů
Zavřít

Fakulty a součásti