UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Aktuality

Stáže v Německu pro střední management českých vysokých škol a výzkumných organizací, uzávěrka přihlášek 19. června 2019

Zde naleznete informaci o nabídce stáží pro střední management českých výzkumných organizací a vysokých škol v Německu v první polovině roku 2020 – více informací.

Jde o 8-12 týdenní pobyt ve vybrané německé výzkumné organizaci nebo na univerzitě/vysoké škole a dva týdny společného vzdělávání pro celou skupinu 30 stážistů ze zemí střední a východní Evropy. Stáže budou probíhat mezi 15. lednem a 30. květnem 2020. Společné vzdělávání proběhne v Berlíně (únor 2020, květen 2020) a bude zaměřené například na transfer technologií, financování výzkumu z EU zdrojů nebo internacionalizaci vědy a výzkumu. Uzávěrka přihlášek je 19. června 2019.

Přihlášku podává hostující německá organizace. Stážista potřebuje ke stáži souhlas svého zaměstnavatele, minimálně 3 roky praxe v oblasti řízení vědy a velmi doboru znalost angličtiny.

Zavřít

Fakulty a součásti