UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Konec výuky v ZS 2018/2019

Výuka (rozvrhované a nerozvrhované aktivity – 14 týdnů) – 17. 9. 2018 – 21. 12. 2018
Poznámka: první týden výuky je sudý (38. týden).
Zahájení výuky kombinované formy studia bude upřesněno
v rozvrzích pro jednotlivé ročníky.

Zavřít

Fakulty a součásti