Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.

Ústav matematiky
E-mail: patikova@utb.cz TEL: +420 576 035 005 Kancelář:
U51/212

Výuka

Konzultační hodiny

Pátek 8.00-10.00

Životopis

Vzdělání

  • 2004-2007: MU, Fakulta přírodovědecká, obor matematická analýza, Ph.D.
  • 2002-2003: VUT Brno, Fakulta stavební, doplňkové pedagogické studium
  • 1999-2004: MU, Fakulta přírodovědecká, obor matematická analýza, Mgr.

 

 

Průběh zaměstnání

  • 2005-2007: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, asistent
  • 2007-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, odborný asistent

Členství v organizacích

  • Jednota českých matematiků a fyziků, člen od 2011

Členství v orgánech

  • Akademický senát FAI UTB ve Zlíně

Další publikace

Projektové aktivity:

  • 2021-2023 IKAP II: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
  • 2018-2020 IKAP: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Fakulty a součásti

Zavřít