Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Vědecko-výzkumný pracovník

Ing. Jiří Pecha, Ph.D.

Výzkumný program 3
E-mail: pecha@utb.cz TEL: +420 576 035 228 Kancelář:
U51/315

Odborné zaměření:

  • Matematické modelování zpracovatelských procesů (kožedělný, potravinářský a zemědělský průmysl)
  • Studium kinetiky chemických reakcí (zejména hydrolýzy a alkoholýzy)
  • Zpracování tukových a bílkovinných odpadů
  • Výroba bionafty
  • Návrh technologií pro zpracování odpadů kožedělného, potravinářského, masného a zemědělského průmyslu
  • Vývoj a návrh analytických metod pro stanovení složek reakčních systémů

Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 8:00 - 10:00

Životopis

Vzdělání

  • 2010-2014 - VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, Organická technologie, kombinované doktorské studium
  • 2004-2009 - UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Inženýrství polymerů

Průběh zaměstnání

  • 2009-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, vědecko-výzkumný pracovník

Fakulty a součásti

Zavřít