Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Ing. Dora Lapková, Ph.D.

Ústav bezpečnostního inženýrství
E-mail: dlapkova@utb.cz TEL: +420 576 035 244 Kancelář:
U51/707

Vysokoškolského vzdělání dosáhla v roce 2009 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management. Dizertační práci s názvem „Analýza a návrh technických prvků obrany s využitím informačních technologií“ obhájila v roce 2017. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá ochranou měkkých cílů, profesní obranou a sebeobranou, fyzickou ostrahu. Mezi odborné zájmy patří také střelecká příprava, obranná střelba, forenzní psychologie a profiling. V roce 2012 získala certifikát Instruktora sebeobrany II. třídy. Vede kurzy sebeobrany a profesní obrany systému Salutem.


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 9:00 -11:00

Životopis

Vzdělání

 • 2009-2017: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obor Inženýrská informatika, doktorské studium
 • 2004-2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obor Bezpečnostní technologie, systémy a management, Bc. Ing.
 • 1996 - 2004: Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem

Stáže a studijní pobyty

 • 2010: Žilinská univerzita v Žilině

Průběh zaměstnání

 • 2017-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, odborný asistent, tajemník ústavu
 • 2015-2017: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, asistent
 • 2013-2014: Vědecko-výzkumný pracovník CEBIA-Tech

Členství v organizacích

 • Asis International
 • European Association for Security

Členství v orgánech

 • Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Legislativní komise Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít