Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Ústav řízení procesů
E-mail: kubalcik@utb.cz Mobil: +420 734 862 989 TEL: +420 576 035 198 Kancelář:
U5/A516
U51/614 - tel: +420 576 035 223

 Mnoharozměrové řízení
 Adaptivní řízení
 Samočinně nastavující se regulátory
 Identifikace systémů
 Prediktivní řízení


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 13.00-15.00

Životopis

Vzdělání

1988-1993 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Automatizace a řídicí technika
1993-2000 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Technická kybernetika, Doktorské studium - Ph.D.
2008 - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Řízení strojů a procesů, Habilitace - doc.

Stáže a studijní pobyty

1995, 1996 - Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko - studijní pobyty
2002 - Politecnico di Milano, Milán, Itálie - měsíční odborná stáž v rámci Evropského programu Adaptive and Nonlinear Control
2004 - Strathclyde University, Glasgow, UK - výukový pobyt v rámci programu Socrates – Erasmus
2009 - Superior Technico de Lisboa, Lisabon, Portugalsko, výukový pobyt v rámci programu Erasmus
2010 - University of Catania, Catania, Itálie, výukový pobyt v rámci programu Erasmus
2012 - ISEP Porto, Porto, Portugalsko, výukový pobyt v rámci programu Erasmus
2013 - University of Algarve, Faro, Portugalsko, výukový pobyt v rámci programu Erasmus
2017 - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Španělsko, výukový pobyt v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

1993-2000 - VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, odborný asistent
2000-2007 - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, odborný asistent
2008-dosud - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, docent

Členství v orgánech

Proděkan pro zahraniční vztahy a propagaci FAI UTB ve Zlíně
Člen vedení Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
Člen Kolegia děkana FAI UTB ve Zlíně
Člen Oborové rady doktorského studijního programu oboru „Inženýrská informatika“ na FAI UTB ve Zlíně
Člen Rady studijních programů FAI UTB ve Zlíně
Člen Fakultní hodnotící komise Interní grantové agentury FAI UTB ve Zlíně
Člen Vědecké rady edice odborných publikací v oboru inženýrská informatika Nakladatelství UTB

Fakulty a součásti

Zavřít