UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
BP/DP Promoce SZZ

Státní závěrečné zkoušky a promoce na FAI

Již jen několik dní zbývá studentům FAI v závěrečných ročnících, aby dokončili a odevzdali své bakalářské a diplomové práce. Letos je konečný termín pro odevzdání ve středu 16. května 2018 (do 14:00) pro magisterké studijní obory Informační technologie a Učitelství informatiky pro střední školy. Všechny ostatní obory pak mají jednotný konečný termín stanoven na čtvrtek 24. května 2018 (do 15:00).

Státní závěrečné zkoušky se pak budou konat v průběhu června a my vám přinášíme kompletní přehled. Ten se může v závislosti na počtu studentů ještě změnit:

Termíny státních závěrečných zkoušek

Bakalářské studium:

  • Informační a řídicí technologie – 7.- 8. 6. 2018
  • Bezpečnostní technologie, systémy a management – 18. – 19. 6. 2018
  • Informační technologie v administrativě – 14 – 15. 6. 2018

Magisterské studium:

  • Automatické řízení a informatika – 7. – 8. 6. 2018
  • Integrované systémy v budovách – 7. – 8. 6. 2018
  • Informační technologie – 4. – 6. 6. 2018
  • Počítačové a komunikační systémy – 4. – 6. 6. 2018
  • Učitelství informatiky pro střední školy – 4. – 6. 6. 2018
  • Bezpečnostní technologie, systémy a management – 11. – 14. 6. 2018

Termíny promocí

Úspěšné absolventy bakalářského a magisterského studia pak čeká slavnostní předání diplomů v Academia Centru UTB. Promoce se uskuteční v termínech –  v pondělí 9. července 2018 budou promováni absolventi bakalářských studjijních oborů a o den později, v úterý 10. července 2018 budou na řadě absolventi magisterkých studijních oborů. Podrobný rozpis termínů bude k dispozici až po skončení Státních závěrečných zkoušek.

Zavřít

Fakulty a součásti