Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
coronavirus

Pokyny k on-line výuce pro studenty FAI a F.A.Q

Rektor UTB zastavuje výuku na všech součástech UTB do odvolání a vyhlašuje pro studenty samostudium.

UPŘESNĚNÍ 7. 5. 2020: S platností od 11. 5. 2020 došlo k další změně pravidel a je možnost přítomnosti studentů ročníků ročníků na FAI na konzultacích, zkoušení a měřeních především v rámci BP/DP. Bližší informace spolu s pravidly jsou uvedeny v RD/13/20 – Dočasné omezení výuky na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které navazuje na Rozhodnutí rektora č. 16/2020 – Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a přijatá opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19.

Zde naleznete formulář Čestného prohlášení, které studenti odevzdávají při návštěvě školy: verze pro Word, a PDF. Zde je také anglická verze pro zahraniční studenty: ve Wordu a PDF.

S platností od 17. 3. 2020 se stanovují podmínky pro samostudium následovně:

  • Vyučující zadají studentům materiály pro samostudium a úkoly pro cvičení pro následující týden vždy nejpozději do pátku týdne předchozího (tj. do pátku 20. 3. 2020 materiály a úkoly pro pracovní týden 23. 3. – 27. 3. 2020, do pátku 27. 3. 2020 pro týden 30. 3. – 3. 4. 2020 atd.)
  • Materiály a úkoly pro aktuální týden, tj. 16. 3. – 20. 3. 2020, zadají vyučující nejpozději do středy 18. 3. 2020 včetně.
  • Pokyny pro samostudium zadají vyučující elektronicky pomocí e-mailu, LMS Moodle apod.
  • Vyučující sdělí studentům možnosti elektronických konzultací prostřednictví e-mailu, LMS Moodle, telefonu nebo jinou elektronickou formou.
  • Studenti jsou povinni po dobu dočasného omezení výuky sledovat LMS Moodle, univerzitní e-mail a webové stránky UTB a FAI, kde budou dostávat informace o aktuální situaci. 

Dle RD/13/2020 je v budovách FAI povolena přítomnost všem studentům bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studia pouze za tímto účelem:

  • Konzultace a zkoušební za přítomnosti nejvíce 15 studentů.
  • Laboratorní měření, dokončování experimentálních projektů zejména v souvislosti s realizací závěrečných prací za přítomnosti nejvíce 15 studentů.

Informace pro studenty ze Slovenska:

  • Studentům ze Slovenska je umožněn vstup na území ČR za účelem konání zkoušky na vysoké škole viz. https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx. Pokud se studenti na území ČR nezdrží déle než 24 hodin, nemusí při vstupu na Slovensko předložit potvrzení o absolvování PCR testu a nemusí absolvovat povinnou nařízenou karanténu.
  • Pro přechod hranic budete potřeboval potvrzení o účasti na zkoušce. Toto potvrzení Vám zašlou referentky Studijního oddělení FAI poté, co si ho vyžádáte emailem na studium@fai.utb.cz. Pokud toto potvrzení budete potřebovat, vyžádejte si ho na Studijním oddělení nejpozději 2 pracovní dny předem, aby byl prostor toto potvrzení vystavit. Pokud požádáte později, nemůžeme zaručit, že potvrzení stihneme odeslat. Potvrzení bude vystaveno na celou dobu trvání zkouškového období.

Veškerá výuka prováděná prezenčně, a to soustavně a skupinově (např. formou přednášek, seminářů, skupinovou laboratorní činnost apod.) a též zkoušky, které jsou organizovány hromadně zatím není povolena!

Další informace jsou uvedeny v Rozhodnutí rektora č. 16/2020 – Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a přijatá opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 ze dne 6. 5. 2020 a změna časového plánu výuky na FAI v RD/11/20 a příloha č. 1.

Průběh přednášek, cvičení a seminářů, informace k BP/DP, informační zdroje knihovny

Návod pro připojení studentů do Microsoft Teams (PDF).

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.,
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium


Zlínská univerzita vyvinula se společností Spur nanomateriál, který zachytí koronavir

Proslov rektora ke studentům a zaměstnancům UTB


F. A. Q.

Do kdy bude uzavřena univerzita?
Předpokládáme, že do konce mimořádných opatření vydaných Vládou ČR. O případných změnách vás budeme průběžně informovat.

Mění se termín SZZ a termín odevzdání BP/DP?
Termíny SZZ i odevzdání BP/DP zůstávají beze změny. O případné změně termínů budete včas informováni.

Bude prodloužen semestr a zkouškové období?
V současné době výuka běží v souladu s Časovým harmonogramem pro akademický rok 2019/20. O případném prodloužení semestru a zkouškového období budete informováni později.

Došlo k změně termínů odevzdání BP/DP, SZZ a prodloužení zkouškového období – viz a RD/11/20 a příloha č. 1.

Jak je to s přístupem k literatuře, když je Knihovna UTB uzavřena?
Knihovna UTB je otevřena výhradně pro individuální půjčování a vracení studijní literatury. Knihy pro vypůjčení je nutno objednat předem elektronicky prostřednictvím emailové adresy knihovna@utb.cz. Pro vracení knih je vhodné prioritně používat samoobslužnou vracečku v 1. NP budovy U13. Dále Knihovna UTB poskytuje přístup k velkému množství on-line informačních zdrojů včetně nově zpřístupněné Digitální knihovny Národní knihovny ČR – více v informacích Knihovny UTB.

Co dělat, když garant předmětu neposlal pokyny k samostudiu?
Pokud na váš dotaz nereaguje garant předmětu, kontaktujte proděkana pro studium na své fakultě (případně prorektora pro pedagogickou činnost), kteří zjednají okamžitou nápravu.

Mám se učit na zkoušky?
Ano, pečlivě se učte a svůj volný čas efektivně využijte pro své samostudium! Nezanedbávejte studium cizích jazyků ani svou fyzickou a psychickou kondici!

Případné další dotazy zasílejte na email vojtesek@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít